Agribank giữ tỷ trọng dư nợ nông nghiệp, nông thôn trên 70%

11:11' - 08/01/2016
BNEWS Trong định hướng hoạt động năm 2016, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đặt mục tiêu tăng tối đa 18% đối với dư nợ cho vay nền kinh tế.

Trong đó, giữ vững tỷ trọng dư nợ nông nghiệp, nông thôn trên 70%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Agribank giữ vững tỷ trọng dư nợ nông nghiệp, nông thôn trên 70%. Ảnh: TTXVN.

Ngân hàng này cũng đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2016 từ 11 - 13% cho vốn huy động (thị trường I); thu dịch vụ tăng tối thiểu 17%; tài chính đạt lợi nhuận trước thuế 4.000 tỷ đồng, tiền lương cho người lao động không thấp hơn năm 2015; đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, Agirbank củng cố, ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; nâng cao khả năng cạnh tranh, giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu vốn vay có hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, cung ứng sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, hoạt động kinh doanh tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, bền vững; mở rộng hoạt động bán lẻ, tiếp tục ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời tăng dư nợ cho vay đối với các đối tượng, lĩnh vực có hiệu quả khác.

Tổng Giám đốc Agribank, ông Tiết Văn Thành cho biết, tính đến 31/12/2015, toàn hệ thống Agribank đã thực hiện huy động được lượng vốn hơn 804.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tăng trưởng 16,5%, vượt kế hoạch năm 2014 đề ra; đồng thời vượt mục tiêu của Đề án tái cơ cấu.

Về dư nợ tín dụng (bao gồm trái phiếu VAMC), Agribank đạt hơn 670.000 tỷ đồng; trong đó tỷ lệ dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn vẫn chiếm hơn 71%.

Đặc biệt, hệ thống Agribank đã giảm thành công tỷ lệ nợ xấu xuống còn 2,01%, đạt kế hoạch năm 2014 đã đề ra cũng như mục tiêu của Đề án tái cơ cấu.

Nhận định về những kết quả hệ thống Agribank đã nỗ lực đạt được trong năm 2015, Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh cho rằng, Agribank đã vượt qua tâm bão của 5 năm trước và điều này khẳng định Agribank xứng đáng là một ngân hàng lớn, mang tầm vóc quốc gia.

Tuy nhiên, Agribank cần tiếp tục bám sát mục tiêu của ngành ngân hàng nói chung, song song đó cần tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện mục tiêu tái cơ cấu, ổn định thanh khoản, giữ vững vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu về quy mô, về hiệu quả đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn./. 


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục