ATG bị huỷ niêm yết bắt buộc

08:42' - 13/04/2021
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo, cổ phiếu ATG của Công ty cổ phần An Trường An rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Theo HOSE, ngày 12/4/2021, HOSE nhận được báo cáo tài chính (riêng lẻ và hợp nhất) của Công ty cổ phần An Trường An. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -12,95 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -35,76 tỷ đồng. 

Như vậy, công ty đã bị lỗ 3 năm liên tiếp (năm 2018 là -11,87 tỷ đồng, năm 2019 là -12,11 tỷ đồng và 2020 là -12,95 tỷ đồng). Đồng thời, đơn vị kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020 liên quan đến các nội dung: Khả năng hoạt động liên tục; khoản phải thu và phải trả; chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty.
Căn cứ pháp luật hiện hành, cổ phiếu ATG bị hủy niêm yết bắt buộc.

Trước đó, ngày 3/4/2020, HOSE đã đưa cổ phiếu ATG vào diện kiểm soát. Lý do là “Công ty có lợi nhuận sau thuế năm 2018 và năm 2019 lần lượt là -11,9 tỷ đồng và -12,1 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 và năm 2019, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định ”./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục