Bắc Giang khuyến khích thu hút đầu tư xây dựng khách sạn chuẩn quốc tế

18:09' - 04/05/2019
BNEWS Bắc Giang đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc; xây dựng, hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng...
Bắc Giang đang đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư. Ảnh minh họa: Trần Xuân Tình - TTXVN

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế.
Theo đó, tỉnh từng bước nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc. Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2018 - 2020 đạt bình quân khoảng 16 - 16,5%/năm, giai đoạn 2021 - 2025 đạt bình quân 11 - 12%/năm, giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 9 - 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 6.500 USD, đến năm 2030 đạt 10.500 USD.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2025 khu vực công nghiệp, dịch vụ chiếm khoảng 90 - 91%, đến năm 2030 chiếm khoảng 92 - 93%. Tổng vốn đầu tư của các dự án (vốn thực hiện) giai đoạn 2019 - 2020 đạt 42.650 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2030 đạt 370.000 tỷ đồng, tăng bình quân 10%/năm, chiếm 44 - 45% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.
Đặc biệt, tỉnh định hướng thu hút phát triển công nghiệp chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng ít tài nguyên, năng lượng, thân thiện môi trường; tiếp tục phát triển công nghiệp dệt, may mặc, da giày, nhưng ưu tiên các khâu tạo giá trị gia tăng cao gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa; ưu tiên phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông - lâm sản...
Ngoài khu, cụm công nghiệp tỉnh chỉ xem xét chấp thuận đối với các dự án lớn có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện khó khăn (các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế). Từ nay tới năm 2030, tỉnh tập trung thu hút các dự án đầu tư các khu đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ logistic; dịch vụ tài chính, y tế, bảo hiểm tại thành phố Bắc Giang; các dự án đô thị nghỉ dưỡng tại một số địa bàn có thế mạnh (các huyện Lạng Giang, Lục Ngạn, Lục Nam)...
Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Bắc Giang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc; xây dựng, hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư.

Trong đó, tích cực hỗ trợ Tập đoàn FLC đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Khuôn Thần, trung tâm thương mại kết hợp căn hộ cao cấp tại thành phố Bắc Giang.

Đồng thời khuyến khích thu hút đầu tư xây dựng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4 - 5 sao ở thành phố Bắc Giang; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp; đổi mới công tác vận động, xúc tiến đầu tư và thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư; liên kết hợp tác Vùng phát triển công nghiệp; phát triển công nghiệp hỗ trợ...
Trong 4 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã thu hút trên 290 triệu USD vốn đầu tư tư, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó cấp mới 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 187 tỷ đồng và 11 dự án FDI với vốn đăng ký trên 148 triệu USD, điều chỉnh 9 dự án FDI với tổng vốn tăng thêm là trên 134 triệu USD.
Công tác thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế và phần lớn các dự án đầu tư trong nước có quy mô nhỏ lẻ, ít dự án sử dụng công nghệ hiện đại. Các dự án đầu tư nước ngoài chủ yếu tập trung vào lĩnh vực gia công, lắp ráp có giá trị gia tăng thấp, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.../.

>>> Bắc Giang "thúc" tiến độ một loạt dự án lớn, trọng điểm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục