Bắc Giang phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý đất đai

10:17' - 25/07/2019
BNEWS Bắc Giang vừa thanh tra và phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 11,2 tỉ đồng và 29.763 m2 đất các loại.

Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND tỉnh Bắc Giang đã lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, dễ xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống tham nhũng như các hành vi trốn thuế, gian lận thuế và các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng trong thu thuế, miễn giảm thuế; việc phân bổ vốn đầu tư công; tổ chức đấu thầu; rà soát quỹ đất công ích và thực hiện quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý quỹ đất chuyên dùng; xây dựng giá đất phù hợp với thị trường...

Toàn tỉnh đã triển khai 10 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 28 đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Ngành thanh tra địa phương đã triển khai 70 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 246 đơn vị; 89 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 926 tổ chức, cá nhân.
Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 11,2 tỉ đồng và 29.763 m2 đất các loại; đã thu hồi về ngân sách nhà nước trên 4,3 tỉ đồng, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác trên 6,8 tỉ đồng; xử lý hành chính 1 tập thể và 43 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ 3 đối tượng có các hành vi sai phạm bị phát hiện qua thanh tra
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng.
Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá sâu tình hình tham nhũng, phân loại các vấn đề nhạy cảm, các vấn đề ưu tiên để nhận diện các biểu hiện và diễn biến tham nhũng hiện nay và có biện pháp kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

Tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản, quy định về công tác phòng chống tham nhũng, các cơ chế, chính sách của địa phương, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, các hoạt động đấu thầu, mua sắm tài sản công, ngân sách, công tác tổ chức cán bộ, giải quyết thủ tục hành chính, các khoản hỗ trợ, đóng góp của nhân dân...

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chú trọng đến những đơn vị, địa phương có dư luận tiêu cực, tham nhũng đi đôi với việc phát hiện, xử lý nghiêm túc những cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực.

Tỉnh quan tâm thực hiện tốt việc hậu kiểm sau thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi các vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng.
Đặc biệt tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, nhất là những nơi, những lĩnh vực nhạy cảm có nhiều thủ tục hành chính, tiếp xúc nhiều với nhân dân, doanh nghiệp và có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực.

Các ngành chức năng ở tỉnh tăng cường phối hợp với cơ quan tư pháp trong việc xử lý các vi phạm khi có dấu hiệu tham nhũng; có giải pháp phòng chống hiệu quả việc lạm dụng xử lý hành chính dẫn đến bỏ lọt tội phạm.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục