Bắc Ninh thành lập mới hơn 300 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký tăng 6 lần

15:08' - 04/06/2024
BNEWS Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, tháng 5/2024, toàn tỉnh có thêm 323 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký hơn 11.100 tỷ đồng (tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2023).

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt trên 34 tỷ đồng. Tính chung từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 1.460 doanh nghiệp (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2023) với tổng vốn gần 20.330 tỷ đồng (tăng 15,3%). Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt gần 14 tỷ đồng.

 

Trong tháng 5, tỉnh Bắc Ninh có 74 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, 127 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động. Tính chung cả năm, toàn tỉnh có 509 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng hơn 11% so với cùng kỳ 2023).

Từ đầu năm đến nay, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp phép đúng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua điện thoại, zalo. Điều này góp phần đưa tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 5 tháng đầu năm đạt 100%, tiếp tục đứng thứ nhất cả nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cũng tăng cường ứng dụng, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch và hệ thống hóa trình tự, thủ tục về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sở tiếp tục đăng tải công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin của Sở và tại Trung tâm hành chính công tỉnh, phối hợp công khai, niêm yết tại một số cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh; công khai số điện thoại cán bộ phụ trách địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng, hiệu quả.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục