Ban hành Thông tư quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định UKVFTA

12:15' - 14/06/2021
BNEWS Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA).
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA). Thông tư gồm 5 Chương, 42 Điều và 8 Phụ lục kèm theo.

Theo đó, chương I là quy định chung; chương II: cách xác định xuất xứ hàng hóa; chương III chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa; chương IV: điều khoản đặc biệt; chương V: điều khoản thi hành.

Cơ chế chứng nhận xuất xứ trong UKVFTA nêu rõ việc hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam như với lô hàng có trị giá dưới 6.000 euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ. Với lô hàng có trị giá trên 6.000 Euro, áp dụng cơ chế chứng nhận tự xuất xứ (C/O) do cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp.
Ngoài ra, đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có lô hàng có trị giá dưới 6.000 Euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ. Riêng lô hàng có trị giá trên 6.000 euro, chỉ có nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định của Vương quốc Anh (UK) mới được tự chứng nhận xuất xứ.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục