Ban Kinh tế Trung ương tập trung nguồn lực để hoàn thành các Đề án được giao

19:35' - 12/07/2017
BNEWS Ngày 12/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: Ban Kinh tế Trung ương

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Tiếp nối các kết quả nghiên cứu năm 2016, trong 6 tháng đầu năm 2017, với vai trò là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nghiên cứu và hoàn thành các đề án được Bộ Chính trị giao: Ðề án "Tổng kết 15 năm 2002-2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân"; Đề án "Tổng kết 10 năm 2008 - 2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Đề án "Tổng kết 15 năm 2001-2016 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước".
Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị trình, giải trình, tiếp thu các ý kiến của Trung ương để hoàn thiện các đề án.

Trên cơ sở các đề án trình Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành ba Nghị quyết về: “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Sau khi ban hành nghị quyết, Ban đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác biên soạn tài liệu tuyên truyền, tổ chức thành công Hội nghị học tập quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục tập trung thực hiện các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Các nội dung thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban và các nội dung Ban chủ động nghiên cứu để tham mưu, đề xuất.

Ban Kinh tế Trung ương đã xây dựng Chương trình hành động với 6 chương trình cụ thể và đã triển khai có hiệu quả nhằm nâng cao toàn diện chất lượng các mặt công tác của Ban Kinh tế Trung ương, tương xứng với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế - xã hội.
Kết luận Hội nghị, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc, sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, sự sát sao, trách nhiệm của các đồng chí Lãnh đạo Ban, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: với tinh thần tích cực, khẩn trương, nỗ lực vượt qua các khó khăn, Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các Đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình mong muốn toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thiện hơn nữa về năng lực chuyên môn, phương pháp làm việc để đảm đương tốt các nhiệm vụ nhiệm vụ của Ban trong 6 tháng cuối năm 2017 cũng như các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong thời gian tới, thực sự phát huy vai trò của Ban Kinh tế Trung ương trong tham mưu hoạch định các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội của đất nước. /.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục