Ban Quản lý dự án Điện 3 được cấp chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

10:58' - 22/01/2021
BNEWS Việc đón nhận chứng chỉ ISO 14001:2015 là tiền đề quan trong trong lộ trình nâng cao năng lực đơn vị, hướng tới chuyên nghiệp hơn.

Ban Quản lý dự án Điện 3 – thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đơn vị vừa nhận chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 do Trung tâm chứng nhận Phù hợp (QUACERT) – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp.

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 được cấp cho Ban Quản lý dự án Điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động là, quản lý các dự án nguồn điện do EVN giao theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện; quản lý các hoạt động: tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư; tư vấn đấu thầu; lập dự toán và giám sát thi công xây dựng các công trình nguồn điện và các công trình lưới điện đồng bộ.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày 11/1/2021 đến ngày 10/1/2024. Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Ban Quản lý dự án Điện 3 được phép sử dụng giấy chứng nhận làm bằng chứng cho việc thừa nhận quốc tế cho lĩnh vực hoạt động trên.

Ban Quản lý dự án Điện 3 có trách nhiệm duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 và được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp đánh giá giám sát định kỳ 12 tháng/1 lần, lần đánh giá giám sát tiếp theo phải được thực hiện trước ngày 11/1/2022.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 cho biết, thực hiện chủ trương của EVN về nâng cao năng lực Ban Quản lý dự án của Tập đoàn và nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý môi trường trong đầu tư xây dựng, đơn vị đã tổ chức triển khai xây dựng hệ thống quản lý môi trường để áp dụng tại Ban cũng như các dự án Ban được giao quản lý.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, việc đón nhận chứng chỉ ISO 14001:2015 là tiền đề quan trong trong lộ trình nâng cao năng lực đơn vị, hướng tới chuyên nghiệp hơn./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục