Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2023 cập nhật mới nhất

20:01' - 17/03/2023
BNEWS Dưới đây là bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2020-2024 chi tiết được BNEWS cập nhật liên tục.

Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2021.

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất Bình Thuận 2023 bao gồm:

Điều 1. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Cụ thể như sau:

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Điều 3. Tổ chức thực hiện

PHỤ LỤC SỐ 1: PHÂN LOẠI CÁC XÃ ĐỒNG BẰNG, TRUNG DU, MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO

PHỤ LỤC SỐ 2. PHÂN NHÓM XÃ

PHỤ LỤC SỐ 3. BẢNG GIÁ ĐẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2019/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2019 CỦA UBND TỈNH TẠI HUYỆN TUY PHONG

PHỤ LỤC SỐ 6. BẢNG GIÁ ĐẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2019/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2019 CỦA UBND TỈNH TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

PHỤ LỤC SỐ 7. BẢNG GIÁ ĐẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2019/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2019 CỦA UBND TỈNH TẠI HUYỆN HÀM THUẬN NAM

PHỤ LỤC SỐ 9. BẢNG GIÁ ĐẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2019/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2019 CỦA UBND TỈNH TẠI BẢNG GIÁ ĐẤT THỊ XÃ LA GI

Chi tiết Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất Bình Thuận 2023

Xem tiết tiết Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2023 >>> Tại đây

Xem thêm tin tức về giá đất các tỉnh thành >>> Tại đây

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục