Bảo hiểm Petrolimex đặt kế hoạch lợi nhuận hơn 200 tỷ đồng năm 2021

15:24' - 28/12/2020
BNEWS Năm 2021, Bảo hiểm Petrolimex đặt kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế đạt 202 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã chứng khoán: PGI) vừa có thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2021.

Theo đó, năm 2021, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.542 tỷ đồng; trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc không bao gồm bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua công ty tài chính là 3.242 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với doanh thu ước đạt năm 2020.

Công ty đặt kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế đạt 202 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%, hình thức chi trả cổ tức do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 quyết định.

Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính tài chính tổng hợp năm 2021 theo đề nghị của tổng giám đốc để kịp thời triển khai giao kế hoạch thực tới các đơn vị hiện ngay từ ngày 1/1/2021.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 sẽ được hội đồng quản trị thống nhất và trình Đại hội đồng cổ đông chính thức phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của tổng công ty năm 2021.

PGI cũng vừa thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt vào ngày 28/12/2020, tương ứng với việc cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).  Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 10/12/2020. 

Với hơn 88,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PGI sẽ phải chi ra hơn 88,7 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. 

Trên thị trường, giá cổ phiếu, PGI ở mức 20.300 đồng/cổ phiếu (kết phiên sáng 28/12), tăng 17% so với đầu năm, khối lượng giao dịch bình quân 5.200 cổ phiếu/ngày./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục