Phân bón Cà Mau điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2020

09:26' - 23/12/2020
BNEWS Phân bón Cà Mau cũng dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 600 đồng.

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM ) vừa có thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Cụ thể, công ty điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2020 với tổng doanh thu là 6.952,91 tỷ đồng, giảm 12,6% so với kế hoạch đầu năm. Lợi nhuận sau thuế cũng được điều chỉnh là 479,25 tỷ đồng, tăng 923,2% so với kế hoạch đầu năm. Lợi nhuận trước thuế cũng được điều chỉnh tăng 896% so với kế hoạch đầu năm lên 510,95 tỷ đồng. 

Phân bón Cà Mau cũng dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 600 đồng.

Kết quả kinh doanh quý III/2020, Phân bón Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.019 tỷ đồng và lãi ròng đạt gần 101 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và gấp 15 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Công ty đạt mức 5.458 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ; trong đó, doanh thu từ Urê chiếm gần 4,442 tỷ đồng, tăng 18%. Lãi ròng đạt gần 460 tỷ đồng, tăng 49% so cùng kỳ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục