Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

14:29' - 09/12/2021
BNEWS Với 67/67 phiếu, đạt 100%, Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết bầu ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.
Ngày 9/12, Kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền của HĐND thành phố.
Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Với 67/67 phiếu, đạt 100%, Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết bầu ông Hoàng Minh Cường, Thành ủy viên, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trước đó, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 6 đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Hoàng Minh Cường sinh năm 1973; được đào tạo sâu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; có bằng Kỹ sư thông tin (Đại học Bách khoa Hà Nội), Cử nhân quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội), Thạc sĩ điện tử viễn thông (Học viện Bưu chính viễn thông Hà Nội); Cao cấp lý luận chính trị - hành chính.
Trong quá trình công tác, ông Hoàng Minh Cường giữ nhiều chức vụ quan trọng trong lĩnh vực công nghệ - thông tin tại Trung tâm Internet Việt Nam, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cùng ngày, liên quan đến công tác nhân sự, Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng điều động ông Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024.
UBND thành phố Hải Phòng phân công ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Giám đốc Sở Y tế đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng./.
Đoàn Minh Huệ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục