Bến Tre đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch

16:11' - 07/06/2024
BNEWS Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, cuối năm 2024 tập trung giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao nhất (trên 95% kế hoạch được giao) theo chỉ đạo của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo Tổ công tác kiểm tra tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra, giải quyết, tháo gỡ các điểm nghẽn về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án của các chủ đầu tư. Qua đó nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

 

Tổ công tác tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; đề xuất cấp có thẩm quyền thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Tỉnh rà soát, xem xét và tham mưu việc điều chỉnh, điều chuyển vốn phù hợp giữa các dự án với nhu cầu thực tế triển khai thi công xây dựng công trình.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành trong phạm vi thẩm quyền cần tăng cường hỗ trợ, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các dự án. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, ưu tiên theo dõi tiến độ các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2024; quản lý chặt chẽ tiến độ các dự án ODA đang triển khai thực hiện, kiên quyết thực hiện các gói thầu đã được phê duyệt trong dự án đúng thời gian, tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án theo Hiệp định.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre Dương Văn Phúc cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2024 hơn 4.422 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiết kế hoạch vốn và Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thông báo vốn cho 32 đơn vị chủ đầu tư đến thời điểm hiện tại hơn  4.126 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch (bao gồm cả vốn kéo dài) đến ngày 23/5/2024 đạt hơn 1.247 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28,22% so với kế hoạch. Trong số đó, 12 đơn vị chủ đầu tư có tiến độ giải ngân tốt (tỷ lệ giải ngân cao hơn so với tỷ lệ chung của tỉnh) và 21 đơn vị chủ đầu tư có tiến độ giải ngân chậm (tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với tỷ lệ chung của tỉnh.

Các chủ đầu tư có tiến độ giải ngân tốt gồm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (35,39%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (17,39%), UBND huyện Châu Thành (29,93%), UBND huyện Bình Đại (37,42%), UBND huyện Chợ Lách (34,03%), UBND huyện Mỏ Cày Bắc (29,21%), UBND huyện Ba Tri (31,34%), Công an tỉnh (47,98%); Ban Quản lý cảng cá (63,92%), Sở Tài chính (30,15%), Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (32,2%), Ngân hàng Chính sách xã hội (100%).

Theo UBND tỉnh Bến Tre, ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đến ngày 30/6/2024 đạt hơn 2.076 tỷ đồng, ước đạt 46,96% so với kế hoạch, ước tăng 7,86% so với cùng kỳ; trong đó, vốn kế hoạch năm 2024 ước đạt 46,22%, vốn kéo dài ước đạt 57,27%.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh dự kiến có 33 dự án hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng góp phần nâng cao năng lực tăng thêm cho các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh thực hiện thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán 27 dự án công trình hoàn thành, giá trị sau khi thẩm tra chấp nhận phê duyệt quyết toán là trên 537 tỷ  đồng. Qua thẩm tra đã chấn chỉnh một số sai sót trong đầu tư xây dựng cơ bản như sai định mức, chế độ, khối lượng vượt so với dự toán.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, các tháng đầu năm, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ phân bố và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024. Các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án.

Mặt khác, công tác giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, các địa phương chủ động triển khai thực hiện đầu tư ngay từ đầu năm. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện rà soát chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (thông qua kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước tỉnh), cập nhật liên tục tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân các dự án để có kế hoạch điều tiết vốn.

Song song đó, địa phương theo dõi sát tiến độ của 11 chương trình dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024, định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Tỉnh rà soát điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn trong năm cho các dự án do các chủ đầu tư đề xuất (bất kỳ khi có yêu cầu) để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn; xem xét điều chỉnh, điều chuyển vốn phù hợp với nhu cầu thực tế triển khai thi công xây dựng công trình.

Cùng với đó, Bến Tre tập trung đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các dự án liên vùng. Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí…

Theo nhận định của UBND tỉnh Bến Tre, việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể, giải phóng mặt bằng của các dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ bàn giao mặt bằng chậm so với kế hoạch do vướng các thủ tục trong thu hồi đất, xác định hệ số điều chỉnh giá đất. Việc thỏa thuận để áp giá đền bù với người dân; các phát sinh trong quá trình thực hiện làm hạn chế khả năng giải ngân của dự án. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là nguồn cát sông để san lấp công trình, cùng với giá cả tăng cao của nguyên, nhiên liệu đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục