Bến Tre giúp hộ nghèo có vốn sản xuất, cải thiện đời sống

08:14' - 05/07/2023
BNEWS Hoạt động tín dụng chính sách ở Bến Tre đã được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện cho hơn 100 nghìn lượt hộ nghèo và nhiều đối tượng chính sách khác từng bước cải thiện, nâng cao điều kiện sống.

Từ đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

 

Bà Trần Lam Thùy Dương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre cho biết, trong hơn 20 năm qua, tín dụng chính sách đã cho vay trên 10.500 tỷ đồng, giúp cho hơn 116.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo đa chiều bền vững; tạo việc làm mới cho trên 48.000 lượt lao động.

Trong đó, có 2.300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; giúp 46.000 học sinh sinh viên vay vốn học tập; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng trên 10.300 căn nhà; hỗ trợ xây mới và cải tạo trên 100 nhà ở xã hội; xây dựng 223.000 công trình nước sạch và 223.600 công trình nhà vệ sinh nông thôn; hỗ trợ cho vay 38 người sử dụng lao động để trả lương cho 5.468 người lao động; cho vay 516 học sinh sinh viên mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến; 15 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19…
Theo Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre, vốn tín dụng chính sách đã vươn tới tất cả các tổ nhân dân tự quản, ấp của các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao mức sống, từng bước thoát khỏi ngưỡng cửa nghèo đói, góp phần hạn chế tín dụng đen.
Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa ban tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, vừa tập trung triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi, vừa bổ sung nguồn vốn, huy động các nguồn vốn để cho người nghèo vay.
Tính đến cuối tháng 6/2023, tổng nguồn vốn ủy thác địa phương đạt 163,6 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách tỉnh 107,5 tỷ đồng; ngân sách các huyện, thành phố 47,8 tỷ đồng; nguồn chủ đầu tư khác 8,3 tỷ đồng.
Bà Trần Lam Thùy Dương thông tin thêm, mới đây, vào ngày 28/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã ký kết Chương trình phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre.

Qua đó, góp phần thực hiện tốt chủ trương huy động nguồn lực cho “Quỹ vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; đồng thời, giúp phát huy vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo các chính sách được thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch.
Trong thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh sẽ tập trung huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai cho vay kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng, tránh bị lợi dụng, trục lợi chính sách.
"Cùng với đó, Chi nhánh tiếp tục tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương, có giải pháp huy động vốn tại địa phương nhằm đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Mặt khác, Chi nhánh sẽ vận động cán bộ, người lao động trong hệ thống hưởng ứng, ủng hộ người nghèo nhân dịp tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm và hỗ trợ nhân dân khi có thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng xảy ra theo chủ trương lời kêu gọi, vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp", Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre nói.
Trong hoạt động phối hợp, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre cũng đề nghị, hai đơn vị cần lựa chọn thực hiện các chương trình, nội dung cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Từ đó, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền có thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội.
Bên cạnh đó, tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác huy động nguồn vốn, xây dựng mạng lưới và tổ chức thực hiện các chính sách.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tăng cường vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để huy động nguồn lực bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục