Bị khai lỗi trên hệ thống VNACCS/VCIS, xử lý ra sao?

15:45' - 03/07/2023
BNEWS Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 3431/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2023.

Hướng dẫn xử lý các tờ khai lỗi trên hệ thống VNACCS/VCIS

Theo Điều 15 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 1966/QĐ-TCHQ 2015 thì Ttờ khai lỗi là các tờ khai không thể thao tác các nghiệp vụ trên Hệ thống mà không xác định được lý do.

- Đối với các tờ khai lỗi trên Hệ thống VNACCS/VCIS

+ Đối với các tờ khai đang trong quá trình thông quan (chưa thực hiện CEA/CEE)

Yêu cầu người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ sửa tờ khai trong thông quan (nghiệp vụ IDA01). Lưu ý các thông tin khai báo như tờ khai ban đầu, chỉ bổ sung trong chỉ tiêu “Phần ghi chú” nội dung “Sửa theo yêu cầu của cơ quan hải quan”.

Cơ quan hải quan sau khi tiếp nhận tờ khai sửa thực hiện tiếp các thủ tục theo quy định.

+ Đối với các tờ khai đã hoàn thành xử lý (đã thực hiện CEA/CEE)

++ Tạm dừng việc xử lý tờ khai hải quan thông qua chức năng “Dừng thông quan” trên Hệ thống e-Customs;

++ Tiến hành thủ tục hủy tờ khai trên Hệ thống VNACCS/VCIS;

++ Yêu cầu người khai hải quan đăng ký tờ khai mới hoặc chuyển sang thực hiện thủ công.

+ Chuyển số thuế của tờ khai đã hủy sang tờ khai mới (nếu có) và thực hiện tiếp các thủ tục. Việc chuyển số thuế thực hiện theo quy định tại điểm 7 Mục I Phần B Thông tư 128/2008/TT-BTC, Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC và theo các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

 

Mức giảm thuế GTGT 2023 được quy định như thế nào?

Như đã thống nhất tại Kỳ họp Quốc hội khoá XV, mức giảm thuế GTGT năm 2023 được hướng dẫn cụ thể tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP như sau:

- Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Được áp dụng mức thuế GTGT 8% đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế 10% (trừ một số hàng hóa, dịch vụ không được giảm).

- Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu: Được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế nêu trên.

Như vậy, mức thuế suất thuế GTGT được giảm sẽ tương tự với Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Thời gian giảm thuế GTGT năm 2023 như thế nào?

Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng từ 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

So với năm 2022 đã được giảm thuế từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022 thì năm 2023, chỉ giảm thuế GTGT trong nửa cuối năm (từ ngày 1/7/2023 - 31/12/2023)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục