Bình Dương đạt tăng trưởng GRDP thuộc nhóm cao nhất cả nước

19:00' - 09/12/2020
BNEWS Mặc dù là năm có nhiều thách thức và biến động do dịch bệnh COVID-19, nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 6,91% (kế hoạch tăng từ 8,6 - 8,8%) so với cùng kỳ năm 2019.

Báo cáo về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2020 tại Kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương lần thứ 14 Khóa IX diễn ra trong hai ngày 8 và 9/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cho biết, mặc dù là năm có nhiều thách thức và biến động do dịch bệnh COVID-19, nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 6,91% (kế hoạch tăng từ  8,6 - 8,8%) so với cùng kỳ năm 2019.

Đây là mức tăng thấp so với kế hoạch đề ra, nhưng là mức tăng trưởng cao và thuộc nhóm tỉnh có mức tăng trưởng bình quân cao nhất cả nước.
Cụ thể, chỉ số phát triển công nghiệp của tỉnh năm 2020 ước tăng 8,02% (năm 2019 tăng 9,86%, kế hoạch năm 2020 tăng 9,6%). Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng đã nhanh chóng được khôi phục, đạt mức tăng trưởng khá nhờ việc phòng, chống dịch bệnh thành công. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 252.889 tỷ đồng, tăng 12,3%.
Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 59.700 tỷ đồng, đạt 96% dự toán HĐND tỉnh, tăng 1% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 26.063 tỷ đồng, đạt 98% dự toán. Trong năm, tỉnh đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế cho 3.096 đối tượng, với tổng số tiền  2.184 tỷ đồng; cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính (dự kiến giảm chi 241 tỷ đồng).
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 133.568 tỷ đồng, tăng 11,6%. Đến ngày 15/11/2020, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 5.131 tỷ đồng, đạt 34,4% kế hoạch điều chỉnh năm 2020 và đạt 47,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Những kết quả đạt được trong năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đánh giá là những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.
Trong năm 2021, tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 8,5 đến 8,7% so với năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,2% so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16%, kim ngạch xuất khẩu tăng 12% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 58.700 tỷ đồng; tổng chi cân đối ngân sách địa phương 22.530 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, chú trọng phát huy hiệu quả các nguồn vốn trong nước, thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài, nhất là dòng chuyển dịch vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; quan tâm chỉ đạo, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 150.000 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2020…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục