Bình Thuận: Yêu cầu Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tạm dừng vận hành thử nghiệm

21:03' - 25/07/2018
BNEWS Bình Thuận đã có công văn gửi các sở, ngành và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1, yêu cầu tạm dừng việc vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường.

Chiều 25/7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi các sở, ngành và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1, yêu cầu tạm dừng việc vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường khi chưa có thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm Tổ máy số 2 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong) theo quy định.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, qua xem xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số số 3212/STNMT-CCBVMT ngày 17/7/2018 về việc thực hiện các hồ sơ môi trường của Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Công văn số 3300/STNMT-CCBVMT ngày 23/7/2018 về việc báo cáo kết quả kiểm tra việc phát sinh khí thải từ quá trình thông thổi và vệ sinh hệ thống đường ống Lò hơi số 2 - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tuy Phong, Tổ Công tác 1072 tiếp tục giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó có Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.
UBND tỉnh yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1, tạm dừng việc vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường khi chưa có thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm Tổ máy số 2 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Vĩnh Tân theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT; tiến hành thu gom, phân loại và lưu chứa chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT; xác định thành phần, tính chất vật liệu bảo ôn sử dụng cho nhà máy, đối chiếu theo danh mục chất thải nguy hại theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT để thực hiện việc quản lý và xử lý theo quy định.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 có giải pháp thu gom, lưu chứa các chất thải rắn thông thường phát sinh từ quá trình xây dựng và hoạt động vào khu vực có mái che, tránh để nước mưa chảy tràn kéo theo chất ô nhiễm vào môi trường; thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành thử nghiệm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và quy định pháp luật hiện hành.
Đối với tổ máy số 1, UBND tỉnh yêu cầu Công ty chỉ được phép đi vào vận hành chính thức sau khi đã thực hiện đầy đủ các nội dung: Được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định; lập và phê duyệt Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ trước khi đưa vào vận hành thương mại theo hướng dẫn của Bộ Công thương tại Quyết định số 2056/QĐ-BCT ngày 14/6/2018 về việc ban hành mẫu Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón;

UBND tỉnh yêu cầu Công ty khẩn trương hoàn thành kho lưu chứa chất thải nguy hại; trồng cây xanh xung quanh bãi chứa tro, xỉ; hoàn thiện hệ thống khu vực rửa xe đảm bảo tro, xỉ bám dính trên xe được rửa sạch trước khi ra khỏi bãi xỉ; đối với bãi xỉ cần nghiên cứu biện pháp trám lớp kết dính lên bề mặt tro, xỉ để tạo thành lớp cứng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục