Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương tăng số chuyến vận tải khách liên tỉnh

15:02' - 21/10/2021
BNEWS Để đảm bảo chủ động, thống nhất, đồng bộ trong hoạt động vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các tỉnh tăng số chuyến vận tải vận tải khách liên tỉnh...
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo triển khai hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết này. Bộ Giao thông Vận tải cũng ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không.
Vì vậy, để đảm bảo chủ động, thống nhất, đồng bộ trong hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị tại địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ tại hướng dẫn vận tải tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải.
Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Y tế tham mưu công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế và các biện pháp áp dụng tương ứng trên cổng thông tin điện tử của địa phương và cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để có cơ sở áp dụng cho hoạt động của các loại hình vận tải.
Đồng thời, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tăng thêm lưu lượng đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, liên tỉnh đã được UBND cấp tỉnh đồng ý cho phép hoạt động theo Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị các địa phương cho phép hoạt động trở lại thêm các tuyến khác phù hợp với cấp độ dịch trên địa bàn địa phương; phấn đấu duy trì hoạt động từ 10% đến không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải công bố (số chuyến/tháng) và đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải.
"UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của hành khách; rà soát các điểm dừng đón, trả khách và các trạm dừng nghỉ trên địa bàn được phép dừng đón, trả khách trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, thông báo công khai để đơn vị vận tải biết và thực hiện, đảm bảo chỉ được đón, trả khách đúng điểm cho phép", Bộ Giao thông Vận tải đề nghị.
Trước đó, trong báo cáo đánh giá kết quả sau 1 tuần mở lại tuyến vận tải khách tuyến cố định (từ ngày 13 - 18/10/2021), Bộ Giao thông Vận tải cho hay, có 48 địa phương đã được UBND tỉnh, thành phố đồng ý cho thực hiện khôi phục hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh; 15 Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo UBND tỉnh, thành phố kế hoạch khôi phục lại tuyến.
Cả nước có 38 địa phương đã tổ chức khai thác với tổng số tuyến đăng ký là 793; trong đó, số tuyến thực chạy là 588. Số chuyến đăng ký hoạt động/ngày là 1.970 chuyến...
Bộ Giao thông Vận tải đánh giá, Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Chính phủ quy định các tỉnh, thành phố xác định cấp độ dịch trên địa bàn. Tuy nhiên đến nay, việc công bố cấp độ dịch chưa có tổng hợp chung trên toàn quốc mà mỗi tỉnh công bố tại một trang web riêng. Điều này gây khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải trong việc theo dõi và cập nhật thông tin để có phương án hoạt động phù hợp…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục