1. >

Bộ Giao thông Vận tải khẳng định chưa dừng thí điểm Grab và Uber

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 20/6, Bộ Giao thông Vận tải chính thức có văn bản thông tin về hoạt động thí điểm ứng dụng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản trong vận tải khách.

Bộ Giao thông Vận tải khẳng định chưa dừng thí điểm Grab và Uber

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định chưa dừng thí điểm xe hợp đồng điện tử.

Cụ thể, văn bản của Bộ Giao thông Vận tải cho hay, theo thống kê tính đến tháng 5/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp nhận đề xuất và đồng thuận cho phép 9 đơn vị gồm: Công ty TNHH GrabTaxi (Grab Car), Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (V.CAR), Công ty cổ phần Vận tải 57 Hà Nội (THANH CONG CAR), Công ty cổ phần Sun Taxi (S.CAR), Công ty cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế Ngôi Sao (VIC.CAR), Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư và Phát triển (HOME CAR), Công ty TNHH Uber Việt Nam (Uber), Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Car), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang (LB.Car) để triển khai các Đề án thí điểm theo quy định tại Quyết định số 24/QĐ-BGTVT.

Thông qua kết quả thực hiện thí điểm ban đầu cho thấy, hiệu quả của việc ứng dụng khoa học - công nghệ hỗ trợ công tác điều hành, hỗ trợ hoạt động vận tải đã được người dân đánh giá cao, ngày càng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trong thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải thường xuyên tổ chức các cuộc họp, hội nghị để đánh giá rút kinh nghiệm trong hoạt động thí điểm.

Hiện tại Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục hướng dẫn triển khai công tác thí điểm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1850/TTg-KTN và Quyết định số 24/QĐ-BGTVT; đồng thời thực hiện theo đúng tinh thần của Chính phủ về triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bộ Giao thông Vận tải khẳng định tất cả các văn bản chỉ đạo của Bộ trong thời gian qua không có văn bản nào “tạm dừng hoặc phanh gấp” thí điểm của các đơn vị thí điểm như một số cơ quan báo chí đưa tin mấy ngày vừa qua.

Trước đó, ngày 19/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép Bộ Giao thông Vận tải triển khai thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (công văn số 1850/TTg-KTN).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2016, theo đó, tất cả các đơn vị có đề án cụ thể phù hợp với tính chất, phương thức vận hành của từng ứng dụng, phù hợp các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị có liên quan và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đều được tham gia thí điểm (bản chất của việc thí điểm là cho phép sử dụng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản)./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hà Nội đang nghiên cứu, thực hiện đề án “Phân vùng hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030”. Vậy, đề án này có gì mới?

ncif