Bộ Giao thông Vận tải thúc tiến độ giải ngân dự án sử dụng vốn vay nước ngoài

19:47' - 05/10/2020
BNEWS Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị của Bộ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài.
Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại văn bản số 7865/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài, Bộ Giao thông Vận tải lưu ý, đối với các dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư, các đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.
Đối với các dự án cần điều chỉnh thời hạn giải ngân, điều chỉnh phân bổ vốn theo Hiệp định đã ký (nếu có), các đơn vị rà soát báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo quy định.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu vào các ngày 15 và 30 hàng tháng, các đơn vị chủ động phối hợp rà soát, đối chiếu số liệu giải ngân với Bộ Tài chính, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
"Các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc đối chiếu số liệu ghi thu ghi chi với Bộ Tài chính của 3 dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung (ADB5); Dự án bể thử mô hình tàu thủy của viện Khoa học công nghệ tàu thủy thuộc trường Đại học Hàng hải; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long (WB5)",  Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo.
Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các đơn vị xử lý các khó khăn, vướng mắc trong việc đấu thầu hợp đồng để có khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán; báo cáo Bộ đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền; quán triệt, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BGTVT ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về đẩy mạnh thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục