Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm về hiệu quả thanh, kiểm tra

16:40' - 29/07/2021
BNEWS Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục quản lý chuyên ngành đã thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục quản lý chuyên ngành tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Đáng chú ý, trong văn bản này, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động thanh, kiểm tra.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua, dù còn khó khăn về lực lượng, kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác và ảnh hưởng của dịch COVID-19, song Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục quản lý chuyên ngành đã thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cơ bản đạt hiệu quả. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.
Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải cho hay, qua sơ kết 6 tháng đầu năm về hoạt động thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục quản lý chuyên ngành cho thấy, còn một số hạn chế liên quan đến việc triển khai kế hoạch thanh tra, chất lượng kết luận thanh tra, xử lý vi phạm.
Để tăng cường chất lượng, hiệu quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên tăng cường chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra.
Đồng thời, tiếp tục bố trí biên chế, kinh phí cho công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ được giao; rà soát, nghiên cứu phân công đầu mối thống nhất giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục trưởng các cục chuyên ngành trong theo dõi, đôn đốc, tham mưu tổ chức thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền và tăng cường việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra.
Cùng với đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong 6 tháng cuối năm, xác định các phương án ưu tiên thực hiện cho phù hợp việc phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2021. Ngoài ra, hạn chế việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra và trường hợp đề nghị điều chỉnh thì phải có cơ sở, căn cứ cụ thể để báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải theo quy định.
“Phải tổ chức khảo sát kỹ để xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vấn đề nổi cộm, tránh dàn trải. Bên cạnh đó, đảm bảo kết luận thanh tra có đủ nội dung, đúng hình thức theo quy định. Ngoài việc phát hiện, xử lý vi phạm, tập trung phát hiện bất cập về thể chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung”, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu.
Bộ Giao thông Vận tải giao Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải tham mưu cho Bộ tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao…/.
Quang Toàn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục