Bộ NN và PTNT tiếp tục rà soát để rút ngắn quy trình xử lý các thủ tục hành chính

15:59' - 19/05/2018
Bnews Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Ban hành Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018.

Như vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) sẽ triển khai mở rộng các thủ tục hành chính liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và quá cảnh hàng hóa thuộc lĩnh vực Bộ quản lý theo đúng kế hoạch đề ra.

Cùng với đó là nâng cấp, mở rộng hệ thống công nghệ thông tin của Bộ và các đơn vị triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.
Cụ thể, Bộ sẽ rà soát danh mục thủ tục hành chính của Bộ và đối chiếu với danh mục các thủ tục hành chính đã đăng ký để đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, rà soát, sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hài hòa với quy định thông lệ quốc tế và phù hợp yêu cầu thực tiễn.
Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện, cải tiến phần mềm các quy trình thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại các đơn vị đảm bảo yêu cầu quản lý chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp áp dụng thực hiện. Song song với đó là đẩy mạnh triển khai mở rộng các thủ tục hành chính theo kế hoạch đảm bảo tiến độ, yêu cầu chất lượng và hiệu quả.
Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị liên quan tiếp tục tham gia phối hợp với Tổng cục Hải quan, các Bộ ngành liên quan triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với các cảng biển, cảng hàng không theo hướng dẫn, quy định của Ủy ban chỉ đạo quốc gia 1899.
Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ rà soát và tiến hành sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ, chứng từ cần phải nộp hoặc xuất trình theo hướng áp dụng tối đa chứng từ điện tử, sử dụng lại các thông tin, chứng từ điện tử, quyết định hành chính thuộc thành phần hồ sơ lưu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Thực hiện áp dụng, trao đổi chứng từ điện tử, hồ sơ điện tử, xây dựng dữ liệu về biểu mẫu và chứng từ điện tử đối với các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công mức độ 4 thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo hướng dẫn, quy định hiện hành.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẽ xây dựng mở rộng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị tiết kiệm và đảm bảo hiệu quả; tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo tích hợp, kết nối thông suốt hệ thống của Bộ với Cổng thông tin một cửa quốc gia theo yêu cầu quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục