Bộ Tài chính xây dựng đồng bộ các giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất

15:46' - 02/08/2021
BNEWS Ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) đã chia sẻ với báo chí xung quanh vấn đề về các giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất.

Ngay từ thời gian đầu xảy ra dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế - xã hội trong nước, Bộ Tài chính đã kịp thời đề xuất và thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phù hợp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Năm 2020, tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm là khoảng 129 nghìn tỷ đồng.

Trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong tháng 7 năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân vả doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang tiếp tục triển khai xây dựng các giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) đã chia sẻ với báo chí xung quanh vấn đề này.

 

Phóng viên: Xin ông cho biết về những giải pháp về thuế, phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 mà Bộ Tài chính sẽ triển khai trong thời gian tới?
Vụ trưởng Nguyễn Quốc Hưng: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân được ví như những mạch máu của nền kinh tế và khi hoạt động của nhiều doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn chắc chắn sẽ tác động đến sức khỏe của nền kinh tế. Dịch COVID-19 diễn ra từ năm 2020 đến nay đã tác động nhiều mặt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong tháng 7 năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động của một số nhóm lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống, chiếu phim, thể thao, vui chơi và giải trí,... Vì vậy, rất cần có thêm các giải pháp hỗ trợ về thu ngân sách cho doanh nghiệp, người dân nhằm ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021; trong đó cho phép trong thời gian Quốc hội không họp, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn trước khi thực hiện; và đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước khi thực hiện.
Theo đó, để có cơ sở thực hiện và kịp thời triển khai các giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, việc nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 là phù hợp.
Việc ban hành các giải pháp hỗ trợ cần đạt được các mục tiêu, yêu cầu như: đảm bảo các chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng, trúng đối tượng nhằm giúp doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của ngân sách nhà nước. Nội dung của Nghị quyết cũng sẽ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật về thuế; đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện.
Phóng viên: Xin ông cho biết những nội dung chính sách chủ yếu trong dự thảo Nghị quyết này là gì?
Vụ trưởng Nguyễn Quốc Hưng: Nội dung dự thảo Nghị quyết đang được xây dựng nhằm thực hiện 4 giải pháp. Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020.
Bên cạnh đó, là giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế.
Đồng thời, là giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ. Cuối cùng là miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.
Phóng viên: Thưa ông, khi nội dung của dự thảo Nghị quyết này được áp dụng sẽ tác động như thế nào đến thu ngân sách?
Vụ trưởng Nguyễn Quốc Hưng: Theo dự tính, việc thực hiện các giải pháp đề xuất tại dự thảo Nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20 nghìn tỷ đồng, ngoài ra Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp giảm tiền thuê đất cho năm 2021. Tính chung các giải pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện từ đầu năm 2021 và các giải pháp đề xuất bổ sung nêu trên thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 là khoảng 138 nghìn tỷ đồng, trong đó: gói gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành khoảng 118 nghìn tỷ đồng.
Số tiền thuế, tiền thuê đất, tiền chậm nộp được hỗ trợ có gây áp lực lên cân đối ngân sách nhà nước, nhưng sẽ có tác động lớn thể hiện sự đồng hành, quan tâm của nhà nước và góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19 để có thể tiếp tục hoạt động, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội.
Phóng viên: Xin trân trọng cám ơn ông./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục