1. >

C47 chốt quyền nhận cổ tức đợt 2/2018

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Xây dựng 47 vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2018.

C47 chốt quyền nhận cổ tức đợt 2/2018

Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47) công bố ngày 18/1 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2018 tỷ lệ 10%.

Thời gian thực hiện là 31/1.

Ngày 4/1 vừa qua, C47 đã thực hiện trả cổ tức đợt 1/2018 tỷ lệ 10%.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội. Trong "guồng quay" đó, Việt Nam không thể nằm ngoài. Vậy Việt Nam đang ở vị trí nào trong nền kinh tế số hóa và cần làm gì để phát triển kinh tế số hóa, hòa nhập vào guồng quay đó?

ncif