Cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

20:57' - 15/05/2021
BNEWS Ban Tổng Giám đốc Tổng Handico đã có báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Thực hiện khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội trong việc xử lý cán bộ vi phạm thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19 và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trên nguyên tắc đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, ngày 15/5, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã có báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).
Theo báo cáo, ngày 15/5, Ban Tổng Giám đốc Handico đã tổ chức họp, xem xét tổng thể căn cứ trên các quy định, văn bản hướng dẫn và thống nhất nhận định các vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch của thành phố và sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Tổng Công ty đã có Tờ trình số 1019/TTr-TCT ngày 15/5/2021 báo cáo Hội đồng thành viên Tổng Công ty xem xét kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Hội đối với ông Nguyễn Văn Thanh.
Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Handico cũng có Tờ trình số 20/TTr-UBKTĐUTCT về việc xin chủ trương xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty quyết định.
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty, ngày 15/5/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã họp và ra Nghị quyết thống nhất chủ trương kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy và UBND thành phố trong việc triển khai các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục để xử lý kỷ luật cán bộ theo quy định và quy chế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục