Cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh được thực hiện thế nào?

16:38' - 04/04/2020
BNEWS Bệnh nhân nội trú và người chăm sóc bệnh nhân nặng không có nguy cơ mắc COVID-19 sẽ được chuyển sang các khoa, phòng khác không có nguy cơ nhiễm bệnh.

Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng chống dịch COVID-19 ban hành kèm theo quyết định số 1551/QĐ-BYT do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký ban hành nêu rõ, khoanh vùng, cách ly tại chỗ toàn bộ khu vực có ca bệnh xác định mắc COVID-19 tại cơ sở khám, chữa bệnh để dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các khu vực khác của cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng.
Theo đó, ca bệnh được xác định có thể là các cán bộ y tế; người bệnh đang điều trị, phục hồi chức năng (gọi là bệnh nhân nội trú); người chăm bệnh nhân; người cung cấp dịch vụ, người đến thăm người bệnh; sinh viên, học sinh, học viên học tập tại cơ sở khám, chữa bệnh được xác định mắc COVID-19 (gọi là ca bệnh).
Bộ Y tế nhấn mạnh, áp dụng hướng dẫn này khi tổ chức và thiết lập cách ly từ một khoa, phòng trở lên hoặc cách ly toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh. Không áp dụng hướng dẫn này đối với thiết lập khu cách ly, buồng cách ly đã được quy định tại Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế.
Khi phát hiện có ca bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh thì thực hiện phân luồng cách ly như sau:
Lập tức chuyển ca bệnh về khu cách ly hoặc buồng cách ly đã được thiết lập hoặc chuyển ca bệnh đến cơ sở khám, chữa bệnh khác được phép thu dung, điều trị theo chỉ định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia hoặc cấp tỉnh.
Bệnh nhân nội trú và người chăm sóc bệnh nhân nặng không có nguy cơ mắc COVID-19: Chuyển sang các khoa, phòng khác không có nguy cơ nhiễm bệnh để tiếp tục điều trị hoặc chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh khác.
Bệnh nhân nội trú và những người chăm sóc bệnh nhân nặng có nguy cơ mắc COVID-19: Thực hiện cách ly tại chỗ (khoa, phòng đang điều trị, phục hồi chức năng hoặc đơn vị khác trong cơ sở khám, chữa bệnh).
Người quản lý, chuyên gia, nhân viên y tế (sau đây gọi chung là cán bộ y tế) có nguy cơ mắc COVID-19: Thực hiện cách ly ngay tại đơn vị để đảm bảo duy trì hoạt động khám, chữa bệnh.

Trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh bố trí được khách sạn lưu trú ngoài thời gian làm việc cho cán bộ y tế thì thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID- 19”.
Đối với các trường hợp không có mặt tại cơ sở khám, chữa bệnh khi thiết lập vùng cách ly thì thông báo cho cá nhân đó để tư vấn theo dõi sức khỏe, xét nghiệm, điều trị và cách ly theo quy định.
Người chăm sóc bệnh nhân (trừ trường hợp chăm sóc bệnh nhân nặng), người cung cấp dịch vụ, người thăm bệnh nhân và các trường hợp khác: Nếu tiếp xúc gần với ca bệnh thực hiện cách ly y tế tập trung tại cơ sở y tế do Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia hoặc cấp tỉnh quyết định. Nếu tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca bệnh: Tự theo dõi sức khỏe và cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

Các trường hợp khác: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú và hạn chế đến nơi công cộng.
Căn cứ vào kết quả điều tra dịch tễ để quyết định quy mô cụ thể như sau: Quy mô khoa, phòng: Tại khoa, phòng phát hiện có từ một ca bệnh; Quy mô liên khoa, phòng: Khi ca bệnh có tiếp xúc với người ở khoa, phòng khác liền kề hoặc trong cùng một khu vực; Quy mô toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh: Khi ca bệnh có tiếp xúc với nhiều người thuộc nhiều khoa, phòng trong cơ sở khám, chữa bệnh hoặc khi không xác định được phạm vi và nguồn lây nhiễm.
Bộ Y tế lưu ý đối với ca bệnh có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ của cơ sở khám, chữa bệnh: Nếu liên quan đến một khoa, phòng thì áp dụng quy mô khoa, phòng; Nếu liên quan đến nhiều hơn một khoa, phòng khác liền kề thì áp dụng quy mô liên khoa, phòng; Nếu liên quan đến nhiều khoa, phòng thì áp dụng quy mô toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh.
Thời gian cách ly tối thiểu 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc với ca bệnh cuối cùng tại khu vực cách ly và có hai lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục