Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

08:44' - 12/08/2018
BNEWS Liên tiếp từ năm 2014 đến nay, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Đồng Nai luôn giữ vững vị trí thứ 3 và 4 cả nước.
Theo đó, năm 2014 Đồng Nai xếp thứ 4/63 tỉnh thành; năm 2015 xếp thứ 3; 2016 xếp thứ 4 và năm 2017 xếp thứ 3 so với 63 tỉnh thành trong cả nước. Tỉnh cho rằng, nhờ những nỗ lực trong cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính mà Đồng Nai được các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao hơn so với nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.
Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, chỉ số PAR INDEX của Đồng Nai cao là do địa phương có nhiều giải pháp mới, cách làm hay được triển khai rộng rãi như thành lập trung tâm hành chính công; triển khai tổng đài dịch vụ công 1022; thực hiện mô hình “phi địa giới hành chính” trong thực hiện các thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các khâu giải quyết thủ tục hành chính. Chính nhờ kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước.
Đồng Nai cho biết, hiện nay tỉnh đã thực hiện chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính của tất cả các ngành. Theo đó, hiện có 1.689 thủ tục hành chính được áp dụng tại 3 cấp chính quyền; trong đó cấp tỉnh có 1.348 thủ tục, cấp huyện có 244 thủ tục, cấp xã có 97 thủ tục. Các thủ tục hành chính, dịch vụ công được công khai tại bộ phận một cửa trên các trang thông tin điện tử để người dân và doanh nghiệp biết, thực hiện.
Từ tháng 5/2017, Đồng Nai đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công, đến nay Trung tâm đã phát huy hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính. Trong hơn 1 năm hoạt động, có trên 117.000 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được giải quyết, trong đó tỷ lệ đúng hạn đạt 96,6%. Qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp cho thấy có đến 99,8% người dân hài lòng.
Chính nhờ những nỗ lực trên, trong những năm qua, không những chỉ số PAR INDEX được giữ vững mà chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Đồng Nai cũng được cải thiện từng năm. Theo đó, năm 2014 chỉ số PCI của Đồng Nai xếp hạng 43/63 tỉnh, thành; năm 2015 xếp hạng 37; năm 2016 xếp hạng 34; đến năm 2017 Đồng Nai vượt lên hạng 26/63 tỉnh, thành.
Đồng Nai cho rằng, kết quả đánh giá trên đã ghi nhận những nỗ lực trong việc cải cách hành chính trên hầu hết các lĩnh vực của Đồng Nai. Cụ thể, đã rút ngắn được thời gian giải quyết hồ sơ, chi phí đi lại cho doanh nghiệp; cán bộ giải quyết công việc nhanh, hiệu quả. Vì vậy môi trường kinh doanh của tỉnh ngày càng minh bạch, thông thoáng, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; phát huy được mọi nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, với chỉ số cải cách hành chính mà Đồng Nai đạt được, đã chỉ ra những mặt mạnh, mặt hạn chế của các đơn vị, địa phương. Qua đó, giúp các đơn vị chủ động xây dựng mục tiêu, giải pháp khắc phục những hạn chế, góp phần đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính.
Theo ông Vĩnh, tỉnh Đồng Nai xác định cải cách thủ tục hành chính vẫn là là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và những năm tới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục