Cắt giảm vốn dự án đầu tư công có tiến độ thi công, giải ngân chậm

15:19' - 16/11/2020
BNEWS Tỉnh Yên Bái đã giải ngân được hơn 3.252 tỷ đồng/4.930 tỷ đồng, đạt 66%. Nếu chỉ tính tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư đã có nguồn thì tỷ lệ giải ngân đạt 76%.

Ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết, các ngành, các địa phương và các đơn vị chủ đầu tư của Yên Bái đã thường xuyên đôn đốc các đơn vị thi công, cập nhận thường xuyên tiến độ triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ về những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp khắc phục kịp thời...

Nhờ đó, tỉnh Yên Bái đã giải ngân được hơn 3.252 tỷ đồng/4.930 tỷ đồng, đạt 66%. Nếu chỉ tính tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư đã có nguồn thì tỷ lệ giải ngân đạt 76%.
Tuy nhiên, việc giải ngân của một số dự án đầu tư vẫn chậm so với yêu cầu đề ra nguyên nhân là do: vốn đầu tư đến chậm hoặc chưa được cấp vốn; một số nguồn thu ngân sách đạt thấp so với dự toán phấn đấu nhất là các nguồn thu để tái đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở...

Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình nên việc giải ngân cũng ảnh hưởng.
Để đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương và các đơn vị chủ đầu tư thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm mà UBND tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện.
Theo đó, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn, điều chỉnh cơ cấu vốn theo hướng sau: chuyển vốn từ các dự án đã giao vốn đầu năm nhưng đến nay chưa trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; cắt giảm các dự án có tiến độ thi công và giải ngân chậm so với yêu cầu đề ra... để bổ sung vốn đầu tư cho các dự án thực hiện tiến độ giải ngân tốt nhưng chưa bố trí đủ nguồn vốn, nhất là các dự án trọng điểm.
Đối với Sở Tài chính UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý, cập nhật hệ thống TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) đối với các dự án được giao bổ sung vốn, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắt trong việc rút và cấp vốn đối với phần vốn điều chỉnh, bổ sung bảo đảm đáp ứng nhu cầu giải ngân các dự án; rà soát cấp 100% kế hoạch vốn đã giao cho các địa phương để các địa phương chủ động trong giải ngân, thanh toán...
Cùng với đó, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị như Sở Tài nguyên và Môi Trường, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước phối hợp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là các nguồn thu từ tiền sử dụng đất, sổ số kiến thiết để giải ngân đúng tiến độ khi đã có nguồn thu đối với các dự án đã có khối lượng đủ điều kiện giải ngân...
Riêng đối với nguồn vốn ODA, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan liên hệ và theo dõi sát các cục, vụ chức năng trược thuộc các bộ, ngành Trung ương để kịp thời thóa gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án; thủ tục cấp phát vốn đối với nguồn vốn ngước ngoài.
Ông Lưu Văn Đoàn, Trưởng Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái cho biết, Ban đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các địa phương tập trung cao độ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân các dự án đâu tư xây dựng.

Nhờ đó, vốn đầu tư công của ban hiện đã giải ngân được 76%, ban phấn đấu sẽ hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đối với các dự án đầu tư đa có nguồn.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 một số dự án ODA đã bị chậm lại do phía nước bạn không thể sang thẩm định, ký kết các thủ tục pháp lý để cấp vốn nên Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh cùng các ngành liên quan chuyển nguồn vốn này vào kế hoạch khi nào các dự án đầu này hoàn tất các thủ tục pháp lý để cấp vốn.
Hiện tại, các sở, ngành, các địa phương và các đơn vị chủ đầu tư Yên Bái đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn theo yêu cầu của UBND tỉnh Yên Bái./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục