Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị tổ chức lại các đội nghiệp vụ

18:36' - 01/11/2021
BNEWS Đội nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng – Co Sâu sau khi được hợp nhất sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hải quan tại hai cửa khẩu phụ Pò Nhùng và Co Sâu như trước đây.
Ngày 1/11, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố quyết định của Tổng cục Hải quan hợp nhất Đội nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng – Co Sâu và thành lập Đội thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị
Theo Cục phó Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Hữu Vượng, thực hiện đề án “Tổ chức lại các đội nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đảm bảo không tăng thêm đầu mối theo tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”, của Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã triển khai xây dựng và trình phê duyệt đề án “Tổ chức lại các đội nghiệp vụ, đồng thời đề xuất thành lập Đội Thủ tục chuyển phát nhanh – bưu chính thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị”.
Căn cứ vào đề xuất và tình hình thực tiễn về hoạt động của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2440/QĐ-TCHQ về tổ chức lại đội thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, theo đó, hợp nhất Đội nghiệp vụ hải quan Co Sâu và Đội nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng thành Đội nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng – Co Sâu và thành lập Đội thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh – bưu chính.
Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Nguyễn Tiến Bộ cho biết, đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển đổi trong cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, đảm bảo tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hải quan trong tình hình mới.
Đội nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng – Co Sâu sau khi được hợp nhất sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hải quan tại hai cửa khẩu phụ Pò Nhùng và Co Sâu như trước đây. Bên cạnh đó, với việc thành lập Đội thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh – bưu chính, việc quản lý, giám sát hải quan đối với loại hình chuyển phát nhanh, bưu chính tại cửa khẩu sẽ chặt chẽ hơn. Qua đó, góp phần đảm bảo ngăn chặn các hành vi vi phạm về lĩnh vực hải quan đối với loại hình xuất, nhập khẩu này./.

>>>Lạng Sơn sẵn sàng nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục