Chi trả an sinh xã hội kịp thời với các đối tượng thụ hưởng

22:09' - 24/06/2024
BNEWS Kho bạc Nhà nước Quảng Nam cho biết, hàng năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra chuyên đề về kiểm soát, thanh toán các chính sách an sinh xã hội, người có công cách mạng.

Để chi trả an sinh xã hội đến được kịp thời với các đối tượng thụ hưởng, Kho bạc nhà nước (KBNN) Quảng Nam đề xuất tại từng đơn vị sử dụng ngân sách cần nâng cấp chương trình quản lý, kết nối liên thông dữ liệu giữa UBND cấp xã và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; theo dõi chặt chẽ các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công cách mạng, trường hợp có sự thay đổi đối tượng tăng, giảm... để phối hợp quản lý chi trả kịp thời, đúng chế độ.

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam cho biết, hàng năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra chuyên đề về kiểm soát, thanh toán các chính sách an sinh xã hội, người có công cách mạng. Đồng thời, đơn vị đã tham mưu cấp thẩm quyền quyết định thanh tra chuyên ngành các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi trả chế độ này như phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã.

Sau 2 năm tập trung kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chuyên đề chi chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, KBNN Quảng Nam đã thực hiện kiểm tra nội bộ tại 17 Kho bạc nhà nước cấp huyện, với hơn 34 cuộc kiểm tra, trong đó, chú trọng tổ chức kiểm tra chuyên đề về chi chính sách xã hội theo đơn vị dự toán có chức năng chi trả các chế độ chính sách, bảo trợ xã hội; thực hiện 4 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, UBND cấp xã.

Qua thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, Kho bạc nhà nước Quảng Nam đã thu hồi nộp trả NSNN trên 11,5 triệu đồng do chi không đúng chế độ; xử phạt 1 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nướcvới số tiền 1,5 triệu đồng. Đồng thời, KBNN Quảng Nam đã phát hiện chấn chỉnh kịp thời nhiều trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp, chưa thực hiện kiểm soát đơn giá, định mức từng nội dung, đối tượng chi…

Theo Kho bạc nhà nước Quảng Nam, hiện việc chi trả chính sách an sinh xã hội, người có công với cách mạng còn gặp nhiều vướng mắc như việc kế toán đơn vị sử dụng ngân sách chưa thể hiện rõ trách nhiệm trong việc kê khai số lượng, định mức trên bảng kê thanh toán qua kho bạc.

Theo đó, qua kiểm tra, đối chiếu cụ thể một số trường hợp giữa Bảng kê chứng từ thanh toán đã lưu tại Kho bạc và chứng từ lưu tại đơn vị sử dụng ngân sách chưa khớp đúng về số lượng, đơn giá thực tế. Có trường hợp chuyển tiền dựa vào thông báo của bảo hiểm xã hội, chưa theo dõi tình hình biến động tăng giảm từng đối tượng bảo trợ để làm cơ sở trích nộp bảo hiểm y tế.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục