Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần

07:02' - 02/02/2019
BNEWS Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Tiền Giang.

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Tiền Giang.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Đoạn Quản lý giao thông, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Cai Lậy thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.
Đồng thời, tỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ để thực hiện việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan; tiếp tục rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện theo quy định.
Chuyển mục đích sử dụng đất tại Thái Bình
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 131,5 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.
Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Kon Tum
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lại Xuân Lâm để nhận nhiệm vụ mới.

>>> Bộ Công Thương sẽ công khai DN cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục