Chuyển biến rõ rệt về tín dụng chính sách ở Hà Nam

08:50' - 26/05/2024
BNEWS Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam đã hỗ trợ cho gần 191.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng khác vay vốn, với tổng số tiền đạt 7.132 tỷ đồng.
Gần 10 năm qua, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác huy động và quản lý nguồn lực tại tỉnh Hà Nam. Chỉ thị này đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Từ khi Chỉ thị số 40-CT/TW được ban hành, tín dụng chính sách đã được tích cực ghi nhận trong các nghị quyết, kế hoạch và lịch trình công tác từ các cấp ủy Đảng và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Các ban ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ hơn trong việc huy động và quản lý, sử dụng nguồn vốn chính sách, đạt được những kết quả cao và đáng khích lệ.

 
Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương thực hiện đúng quy định, chính xác việc điều tra, rà soát và bổ sung danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Điều này tạo thuận lợi cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh triển khai cho vay đúng đối tượng.

Theo UBND tỉnh Hà Nam, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang chi nhánh NHCSXH tỉnh để bổ sung cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã đạt 195 tỷ đồng, tăng 185 tỷ đồng, gấp 18,86 lần so với thời điểm trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại chi nhánh hiện đạt 3.335 tỷ đồng, tăng 2.041 tỷ đồng so với 10 năm trước đây.

Sự tham gia của hầu hết Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH cấp huyện cùng với việc chính quyền tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh ưu tiên diện tích trụ sở làm việc để tổ chức các phiên giao dịch xã đã góp phần không nhỏ nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH tại địa phương. Điều này đảm bảo công tác tín dụng chính sách được thực hiện minh bạch, công khai và được người dân giám sát.

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam, bà Lê Thị Kim Dung, cho biết: Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, chi nhánh đã hỗ trợ cho gần 191.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng khác vay vốn, với tổng số tiền đạt 7.132 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi này đã giúp hơn 30.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho hơn 21.000 lao động, giúp hơn 14.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để yên tâm học tập, xây dựng và cải tạo gần 160.000 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn, cũng như hỗ trợ 58 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Chỉ thị số 40-CT/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến lớn về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và nhân dân về tín dụng chính sách xã hội. Sự tập trung huy động nguồn lực của địa phương cùng với các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước do NHCSXH tổ chức thực hiện đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên trong sản xuất, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Một trong những ví dụ về sự thành công của tín dụng chính sách tại Hà Nam là mô hình trồng nấm ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân. Nhờ nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH, nhiều hộ dân đã đầu tư vào mô hình này và thu được những kết quả đáng kể. Không chỉ giúp họ thoát nghèo, mô hình trồng nấm còn tạo ra nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Một hộ dân tại xã Phú Phúc chia sẻ, trước đây gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, gia đình ông đã có thể đầu tư vào trồng nấm. Hiện nay, sản lượng nấm của gia đình ông không chỉ đủ cung cấp cho thị trường trong huyện mà còn được xuất khẩu ra các tỉnh lân cận, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội tại tỉnh Hà Nam. Nhờ sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành và chính quyền địa phương, cùng với nỗ lực không ngừng của NHCSXH, nguồn vốn ưu đãi đã được đưa đến đúng đối tượng, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, trong buổi làm việc với chi nhánh, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng nhận định rằng năm 2024, kinh tế Việt Nam vẫn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Những rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế toàn cầu vẫn còn hiện hữu và hậu quả của đại dịch COVID-19 vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. 

Ông Thắng chỉ đạo tập thể chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam cần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và thi đua trong công việc. Đồng thời, chi nhánh cần chủ động tham mưu và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 tại địa phương.

Theo Tổng Giám đốc NHCSXH, dù Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các huyện, thị xã đã rất quan tâm và hàng năm đều dành một phần ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, số vốn ủy thác tăng dần qua các năm, nhưng tỷ lệ nguồn vốn ngân sách địa phương trong tổng nguồn vốn hoạt động của chi nhánh vẫn còn khiêm tốn, chỉ chiếm 4,85% tổng nguồn vốn.

Vì vậy, ông Thắng nhấn mạnh rằng chi nhánh cần tích cực hơn trong việc tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương để chuyển thêm nguồn vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH, đặc biệt là nhằm hỗ trợ tạo việc làm.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu chi nhánh phối hợp với chính quyền các cấp rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn trong năm 2024, đảm bảo tất cả những hộ này có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được tiếp cận nguồn vốn kịp thời. Chi nhánh cần chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm lồng ghép hiệu quả vốn tín dụng chính sách với các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án của tỉnh. 

Đặc biệt, vốn tín dụng nên được ưu tiên cho các chương trình như cho vay nhà ở xã hội để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; cho vay hỗ trợ tạo việc làm cho những người tham gia Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) và các đối tượng thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định, các đối tượng thu hồi đất nông nghiệp, thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp...

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục