10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và những chuyển biến tích cực tại Nam Anh

10:36' - 20/05/2024
BNEWS Nguồn vốn vay ưu đãi đã tạo điều kiện cho nhiều lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại xã Nam Anh phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững.
Trong suốt 10 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã mang lại những thành tựu đáng kể trên địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cấp ủy và chính quyền địa phương đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí quan trọng của tín dụng chính sách trong việc giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Với tinh thần “phục vụ tại nhà, giải ngân thu nợ tại xã”, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Nam Đàn tổ chức giao dịch cố định tại Điểm giao dịch xã Nam Anh vào ngày mùng 9 hàng tháng. Các phiên giao dịch này được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động, đảm bảo an ninh và an toàn, tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng.

 
Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách tại xã Nam Anh đã đạt 26 tỷ đồng, với 10 chương trình tín dụng ưu đãi đang được triển khai và hơn 420 khách hàng vay vốn. Nguồn vốn vay ưu đãi đã tạo điều kiện cho nhiều lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại xã Nam Anh phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, nhiều hộ đã xây dựng được nhà ở khang trang, nhiều học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, nhiều lao động địa phương được giải quyết việc làm, và cả những người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội làm lại cuộc đời.

Ban giảm nghèo xã Nam Anh đã tích cực phổ biến, tuyên truyền và triển khai đến các tầng lớp nhân dân về vai trò và trách nhiệm trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Công tác này giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhanh chóng tiếp cận và sử dụng vốn vay một cách hiệu quả.

Trong thời gian tới, Ban giảm nghèo xã Nam Anh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện Nam Đàn để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, và là giải pháp thiết yếu để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Qua đó, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Một trong những giải pháp trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích của tín dụng chính sách và cách sử dụng vốn hiệu quả. Đồng thời, cũng sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay, đảm bảo mọi nguồn lực được phân bổ đúng mục tiêu và mang lại hiệu quả cao nhất.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, xã Nam Anh đã chứng minh được sức mạnh và hiệu quả của tín dụng chính sách trong việc giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân. Những thành tựu đạt được không chỉ là kết quả của sự nỗ lực của các cấp chính quyền và NHCSXH mà còn là sự chung tay, đồng lòng của toàn thể nhân dân.

Những câu chuyện thành công từ việc sử dụng vốn vay hiệu quả đã truyền cảm hứng cho nhiều người, khơi dậy tinh thần vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. 

Thành công của Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn xã Nam Anh là minh chứng rõ ràng cho thấy, khi chính sách phù hợp, được triển khai đúng cách và nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng, thì những mục tiêu về giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội hoàn toàn có thể đạt được. Đây cũng là động lực để các cấp ủy, chính quyền và NHCSXH tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đưa xã Nam Anh ngày càng phát triển, trở thành hình mẫu trong công tác giảm nghèo bền vững.

Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, có thể thấy rằng Chỉ thị số 40-CT/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại những chuyển biến tích cực và rõ rệt. Để tiếp tục phát huy những thành quả này, rất cần sự chung tay, đồng lòng của toàn thể cộng đồng. Hy vọng rằng, với sự nỗ lực không ngừng, xã Nam Anh sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đạt được những mục tiêu đề ra, và người dân sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục