Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nâng chất lượng hoạt động ngân hàng

09:02' - 18/05/2024
BNEWS Đã có 23 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 5 đề tài cấp hệ thống và 18 đề tài cấp chi nhánh được Hội đồng khoa học NHCSXH phê duyệt thực hiện trong 5 tháng đầu năm 2024.

Đánh giá cao vai trò của hoạt động khoa học và công nghệ đối với hoạt động của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng khoa học NHCSXH Dương Quyết Thắng đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống NHCSXH chủ động, phát động phong trào thi đua, động viên, khuyến khích cán bộ tham gia công tác nghiên cứu khoa học. 

 

Thực hiện Quyết định số 957/QĐ-NHNN ngày 24/5/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc Ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành Kế hoạch số 9770/KH-NHCS ngày 14/12/2023 về Kế hoạch hành động của NHCSXH thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Bên cạnh thực hiện Thỏa thuận hợp tác với Học viện Ngân hàng, Viện Chiến lược Ngân hàng - Nhà nước Nhà nước, ngày 05/3/2024, NHCSXH đã ký văn bản Thỏa thuận hợp tác với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giai đoạn 2024 - 2030.

Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân trong hệ thống NHCSXH tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia công tác nghiên cứu khoa học, ngày 08/5/2024, Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng khoa học NHCSXH đã ban hành văn bản số 2832/NHCS-TTĐT về bổ sung quy định đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả nghiên cứu đề tài, nâng cao chất lượng nghiệm thu đề tài. 

Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được các đơn vị trong hệ thống quan tâm, chú trọng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống NHCSXH.

Trước đó, hoạt động khoa học và công nghệ tại NHCSXH cũng đạt nhiều kết quả tích cực và gặt hái nhiều thành công. Từ khi thành lập đến ngày 31/12/2023, toàn hệ thống NHCSXH đã thực hiện 136 đề tài nghiên cứu khoa học; trong đó có 4 đề tài cấp Bộ, 132 đề tài cấp cơ sở NHCSXH (60 đề tài cấp hệ thống và 72 đề tài cấp chi nhánh).

Năm 2023, NHCSXH đã phê duyệt thực hiện 11 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 4 đề tài cấp hệ thống, 7 đề tài cấp chi nhánh; tổ chức nghiệm thu 24 đề tài (7 đề tài cấp hệ thống, 17 đề tài cấp chi nhánh); công nhận hoàn thành 25 đề tài, trong đó có 8 đề tài cấp hệ thống và 17 đề tài cấp chi nhánh. Tổng hợp báo cáo kết quả ứng dụng đề tài vào thực tiễn hoạt động NHCSXH của 13 đề tài (3 đề tài cấp hệ thống và 10 đề tài cấp chi nhánh).

Đặc biệt, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và đảm bảo an sinh xã hội”.

Ngoài ra, các tập thể, cá nhân trong hệ thống NHCSXH luôn tích cực tham gia hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Các sáng kiến của các đơn vị, cá nhân ngày càng đa dạng và có ứng dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả công việc. Số lượng sáng kiến toàn hệ thống NHCSXH được công nhận năm 2023 là 2.472 sáng kiến với 3.861 lượt cán bộ tham gia.

Từ năm 2013, ngày 18/5 hàng năm được chọn là ngày Kỷ niệm khoa học và công nghệ Việt Nam nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Lĩnh vực khoa học và công nghệ ngày càng được quan tâm, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến trong thực tiễn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Ngày 18/5 hàng năm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng đối với giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh các nhà khoa học, nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam. 

Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày nay. Trong bài phát biểu, Người đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ quan trọng cho giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam với câu nói: “Khoa học từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân…”

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trở thành ngày hội lớn, cổ vũ tinh thần sáng tạo, thúc đẩy sự nghiệp nghiên cứu khoa học và công nghệ, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục