Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư công

15:43' - 20/08/2015
BNEWS Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, những dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ có thể được chuyển đổi thành dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Những dự án đáp ứng được yêu cầu, theo quy định tại Dự thảo, có thể được chuyển đổi thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT hoặc hợp đồng tương tự theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP đối với các dự án có khả năng giao cho nhà đầu tư tiếp tục xây dựng và kinh doanh công trình để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận. Bên cạnh đó, có thể chuyển đổi thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trong trường hợp các bộ, ngành, địa phương có khả năng thu xếp được quỹ đất giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư, lợi nhuận.

Đường dẫn cầu Đông Trù bên phía quận Long Biên (Hà Nội). Ảnh: Huy Hùng-TTXVN
Theo quy định tại Dự thảo Thông tư, trường hợp dự án chuyển đổi thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, thì bộ, ngành, địa phương xem xét lựa chọn hoặc là rút toàn bộ vốn nhà nước đã đầu tư vào công trình; hoặc sử dụng toàn bộ hay một phần vốn của Nhà nước đã tham gia dự án. Với trường hợp chuyển đổi thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, phương án thực hiện cũng tương tự.


Với phương án rút toàn bộ vốn nhà nước đã đầu tư vào công trình, thời gian thu hồi vốn và lợi nhuận của nhà đầu tư được tính trên cơ sở toàn bộ số vốn đầu tư xây dựng công trình (gồm phần vốn nhà đầu tư hoàn trả cho Nhà nước và phần vốn còn lại được thu xếp để tiếp tục đầu tư xây dựng công trình). Với phương án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn của Nhà nước đã đầu tư tham gia thực hiện dự án, thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận của nhà đầu tư được tính trên cơ sở phần vốn còn lại do nhà đầu tư thu xếp để hoàn thành công trình và phần vốn nhà đầu tư hoàn trả cho Nhà nước (nếu có).
Theo các chuyên gia kinh tế, cùng với các quy định pháp luật về việc lựa chọn đầu tư các dự án mới theo hình thức PPP, thì việc cho phép chuyển đổi các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ sang dự án đầu tư theo hình thức PPP sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển.
Đánh giá về sự cần thiết phải sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định về PPP, nhiều nhà đầu tư cho rằng, việc sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn để đảm bảo sự đồng bộ của chính sách có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đưa Nghị định về PPP đi vào cuộc sống./.
Thúy Hiền

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục