Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Phú Yên

21:37' - 15/02/2019
BNEWS Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Phú Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 21,98 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc phân công chuẩn bị tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 31.
Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Phú Yên
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Phú Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 21,98 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục