CII: Cổ tức năm 2016 tỷ lệ 20% sẽ trả bằng tiền mặt

15:19' - 17/06/2016
BNEWS Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (CII) vừa thông báo về phương án chi trả cổ tức năm 2016.

Theo đó, sau khi nhận được ý kiến của cổ đông về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016, HĐQT của CII đã thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 20%/mệnh giá và chia thành ba đợt.

Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức chia làm 3 đợt:

+ Đợt 1 dự kiến chi trả cổ tức vào tháng 07 hoặc tháng 08 năm 2016 với tỷ lệ chi trả 6,5%/mệnh giá.

+ Đợt 2 dự kiến chi trả cổ tức trước tết Âm lịch năm 2017 với tỷ lệ chi trả 6,5%/mệnh giá.

+ Đợt 3 dự kiến chi trả cổ tức khoảng tháng 04 năm 2017, trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ chi trả 7%/mệnh giá.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, CII đã đặt kế hoạch lãi 847 tỷ đồng thì sẽ chia cổ tức tỷ lệ 20% mệnh giá, trích 1% lợi nhuận sau thuế để trả thù lao và hoạt động của HĐQT, 4% lợi nhuận sau thuế cho quỹ khen thưởng phúc lợi và 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ dự trữ bổ sung.

Tuy nhiên, phương án chi trả bằng tiền mặt hay cổ phiếu khi đó chưa được quyết định và còn phụ thuộc vào tình hình tài chính của công ty.

Với tổng số cổ phần đang lưu hành hiện tại xấp xỉ hơn 250,3 triệu cổ phần, ước tính số tiền mà CII cần chi ra để thanh toán cổ đông lên tới hơn 500 tỷ đồng. Trong năm 2017, CII còn dự kiến phát hành thêm tối đa 1 triệu cổ phiếu ESOP.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục