CMND, CCCD mã vạch còn hạn có cần thiết đổi sang CCCD gắn chip không?

16:07' - 16/03/2021
BNEWS Nhiều người có chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, 12 số và thẻ căn cước công dân (CCCD) mã vạch vẫn còn hạn còn băn khoăn về việc liệu có cần thiết đổi sang CCCD gắn chip trước ngày 1/7 không.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú thì được cấp thẻ CCCD.

Người bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình thì vẫn được cấp thẻ nhưng phải có người đại diện hợp pháp.
Thời hạn sử dụng của CMND là 15 năm kể từ ngày cấp. Căn cứ Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014, đối với thẻ CCCD (cả mã vạch và gắn chip điện tử) sau lần cấp đầu tiên công dân phải đổi khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi và trên 60 tuổi công dân không phải đổi.
Như vậy, đối với công dân đã được cấp thẻ CCCD mã vạch hoặc sau khi đổi sang thẻ gắn chip điện tử, đến thời hạn tuổi quy định phải đi đổi thẻ mới.
Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định:
- Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 23/01/2021 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.
- Khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD gắn chip.
Ngoài ra, Điều 23 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định các trường hợp công dân được cấp lại, đổi thẻ CCCD gồm:
- Thẻ CCCD được đổi trong các trường hợp sau đây:
+ Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;
+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;
+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;
+ Xác định lại giới tính, quê quán;
+ Có sai sót về thông tin trên thẻ hiện tại;
+ Khi công dân có yêu cầu.
- Thẻ CCCD được cấp lại trong các trường hợp sau đây:
+ Bị mất thẻ Căn cước công dân;
+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.
Như vậy, đối với công dân đã được cấp thẻ CCCD, CMND 9 số trước ngày 23/01/2021 thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.

Đồng nghĩa công dân không phải bắt buộc đổi thẻ CCCD mã vạch, CMND 9 số đang còn thời hạn sử dụng sang thẻ CCCD gắn chip.

Hướng dẫn thủ tục làm căn cước công dân gắn chip

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục