Có được cộng dồn tất cả thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ hưu?

07:30' - 08/11/2020
BNEWS Luật BHXH về BHXH bắt buộc, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH.

Người dân hỏi, hiện nay 50 tuổi, làm việc tại công ty xi măng 12 năm 6 tháng. Khi chuyển công tác tôi mới biết công ty còn nợ 6 năm 6 tháng tiền đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đồng thời BHXH tỉnh chưa xác định được thời gian tham gia BHXH nên chưa chốt sổ BHXH.

Vậy, khi đủ tuổi nghỉ hưu thì cơ quan nào có trách nhiệm đôn đốc công ty nộp đầy đủ số tiền đang nợ BHXH?

Nếu công ty không trả số tiền đang nợ thì xử lý thế nào?

Nếu làm việc tiếp đến khi đủ tuổi nghỉ hưu thì chế độ lương hưu và các quyền lợi khác được tính như thế nào, có được tính cộng số tháng mà công ty hiện nay đang còn nợ là thời gian làm việc liên tục không?

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.
Đối chiếu quy định trên, công ty có trách nhiệm đóng đủ số tiền chậm đóng BHXH, BHTN và tiền lãi theo quy định để làm căn cứ xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN.
Trường hợp công ty cố tình không đóng BHXH, BHTN, ông có thể kiến nghị tổ chức công đoàn của công ty để bảo vệ quyền lợi hoặc cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, cơ quan BHXH để tiến hành thanh tra, xử lý vi phạm và yêu cầu công ty khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
Nếu tiếp tục làm việc và đóng BHXH, BHTN khi đủ tuổi nghỉ hưu được cộng dồn tất cả thời gian có đóng BHXH để hưởng chế độ BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục