Cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã sát thực tế hơn

16:11' - 14/09/2021
BNEWS Thông tư 11/2021/TT-BXD đã nêu rõ về việc dùng đơn giá xây dựng của địa phương làm cơ sở xác định và quản lý trên địa bàn tỉnh. Việc lập dự toán theo đơn giá địa phương sẽ phổ biến trong thời gian tới

Kể từ ngày 15/10/2021, Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh ký ban hành sẽ có hiệu lực. Đây là một trong những nội dung quan trọng giúp cho việc lập dự toán, lên kế hoạch và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho các dự án, công trình... 

Thông tư 11 đã nêu rõ hơn về việc dùng đơn giá xây dựng của địa phương làm cơ sở để xác định và quản lý trên địa bàn tỉnh. Với quy định này, có thể việc lập dự toán theo đơn giá địa phương sẽ tương đối phổ biến trong thời gian tới, nhất là sau khi các tỉnh, thành phố đồng loạt công bố đơn giá của từng địa phương. 

Khi các Sở Xây dựng địa phương thực hiện đúng theo các quy định này thì người lập tổng mức đầu tư, lập dự toán... cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định các yếu tố đầu vào này.  

Một trong những điểm mới của Thông tư 11 được ghi nhận thể hiện tại Điều 8 về quản lý, công bố giá xây dựng. Theo đó, đơn giá xây dựng công trình do UBND cấp tỉnh công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng sẽ là cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. 

Đơn giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành và giá các yếu tố chi phí gồm: giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công.

Ông Nguyễn Anh Quân, chuyên viên của một công ty tư vấn thiết kế tại Hà Nội nhận xét, so với Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng thì tỷ lệ % chi phí lán trại đã giảm. Ví dụ công trình xây dựng theo tuyến với chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng giảm từ 2,3% xuống còn 2,2%.

Các công trình xây dựng còn lại với chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng giảm từ 1,2% xuống còn 1,1%. Tương tự với các mốc khác như 100 tỷ đồng, 500 tỷ đồng, 1.000 tỷ đồng thì tỷ lệ định mức đều giảm.

Việc quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 11 sẽ là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình.

Thông tư cũng quy định rõ, giá vật liệu xây dựng được công bố phải phù hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bố. Danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường. Giá vật liệu xây dựng sẽ được công bố theo quý hoặc theo tháng.

Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục của Thông tư này. Thông tư cũng nêu rõ việc khuyến khích lựa chọn vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công trình, dự án nhưng phải đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án.

Nếu dự án có yêu cầu phải sử dụng vật liệu xây dựng đặc thù, không phổ biến trên thị trường hoặc sử dụng vật liệu nhập khẩu thì phải thuyết minh cụ thể trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thuyết minh thiết kế xây dựng.

Cùng đó, đơn giá nhân công xây dựng được công bố trên địa bàn phải phù hợp với giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của địa phương, phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng; đã bao gồm lương, phụ cấp lương theo đặc điểm tính chất của sản xuất xây dựng và một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định. 

Chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và một số khoản phải trả khác. Đơn giá nhân công sẽ được công bố theo năm và thời điểm công bố là trước ngày 15 tháng một năm sau.

Bên cạnh đó, giá ca máy và thiết bị thi công được công bố phải phù hợp với chủng loại, công suất, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu và đặc điểm, tính chất của từng loại máy, thiết bị. Danh mục máy và thiết bị thi công công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục máy và thiết bị thi công có trong hệ thống định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và danh mục máy và thiết bị thi công có trên thị trường. Giá ca máy và thiết bị thi công được công bố theo năm và thời điểm công bố là ngày 15 tháng một năm sau.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Giám sát thi công một công ty xây dựng cho biết, một điểm mới được chú ý nữa trong Thông tư 11 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đó là thay đổi tỷ lệ phần phần trăm chi phí chung tính trên chi phí trực tiếp; đồng thời bổ sung thêm biên độ về chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt.

Như vậy, điểm nổi bật nhất của Thông tư 11 do Bộ Xây dựng mới ban hành là cách xác định chi chung, chi phí nhà tạm trong chi phí xây dựng công trình; quy định chặt chẽ hơn về việc công bố đơn giá xây dựng cho các địa phương, công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy. Đặc biệt, tại Thông tư này đã có thêm bảng đơn giá ngày công chuyên gia để xác định chi phí tư vấn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục