Công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long

13:59' - 23/03/2018
BNEWS Ngày 23/3, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết vùng Đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của cả nước với 12% diện tích đất đai, 19% dân số, 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 95% sản lượng gạo xuất khẩu và 70% sản lượng trái cây của cả nước.

Đồng bằng sông Cửu Long - trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước. Ảnh: TTXVN

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh những thành tựu về kinh tế xã hội, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra những thách thức mới đặt ra đối với phát triển kinh tế xã hội trong vùng.

Đó là tác động của biến đổi khí hậu, hạn chế trong liên kết nội vùng và ngoại vùng, hệ thống kết cấu hạ tầng chưa chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng...
Để đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018.
Theo đó, sự phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ có ý nghĩa đối với các tỉnh trong vùng mà còn có ý nghĩa đối với quốc gia và cả tiểu vùng sông Mê kông. Đồng thời, đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển sản xuất nông nghiệp cho cả nước.
Với mục tiêu để vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, an toàn, thịnh vượng, phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao kết hợp với dịch vụ du lịch sinh thái, công nghiệp chế biến..., quy hoạch mới dựa trên sự tôn trọng quy luật tự nhiên phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, xác định biến đổi khí hậu, nước biển dâng là xu thế tất yếu cần phải sống chung và thích nghi, biến thách thức thành cơ hội; trong đó, tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi và là cơ sở để triển khai quy hoạch.
Bà Phan Thị Mỹ Linh cũng cho hay, đây là đồ án có nhiều ý tưởng đột phá, xác định tầm nhìn mới và các chiến lược của vùng. Cùng với đó là khẳng định tính chất, vai trò, vị thế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với mục tiêu xây dựng vùng trọng điểm quốc gia về chất lượng nông nghiệp, đánh bắt nuôi trồng thủy sản, phát triển nhanh về kinh tế biển...
Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trong vùng nhanh chóng rà soát, đánh giá và nghiên cứu việc lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch chung đô thị, khu chức năng đặc thù. Đồng thời, kiểm soát việc hình thành và phát triển các khu đô thị, khu kinh tế, công nghiệp, du lịch, dịch vụ đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Lãnh đạo các địa phương cũng cần xây dựng chính sách kiểm soát đất đai, kiểm soát đầu tư xây dựng, chính sách ưu đãi đầu tư cho từng khu vực đặc thù; tạo điều kiện xây dựng hệ thống kỹ thuật, dịch vụ và xã hội.

Xây dựng chính sách tạo và phân bổ vốn, có chương trình đặc biệt thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.../.

>>>Rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục