Công bố Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo Tp. Hồ Chí Minh

16:23' - 17/05/2016
BNEWS Ngày 17/5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam T.p Hồ Chí Minh đã công bố Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo T.p Hồ Chí Minh (HSIF) với số vốn ban đầu là 30 tỷ đồng.

Quỹ do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh khởi xướng, đồng sáng lập gồm Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh (HFIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Quỹ được hình thành với mong muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh và cả nước phát triển được dự án khởi nghiệp sáng tạo của mình, đóng góp chung vào sự phát triển cho thành phố, đất nước.

Nguồn vốn của Quỹ được hình thành từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cá nhân góp vốn, với mục tiêu đến năm 2020 đạt quy mô nguồn vốn là 100 tỷ đồng.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh) – Đơn vị điều hành Quỹ cho biết, Quỹ không giới hạn các lĩnh vực ngành nghề nhưng Quỹ khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ như ứng dụng trên mobile, internet, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp... có tiềm năng áp dụng rộng rãi.

Đồng thời Quỹ cũng dành cơ chế ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ giúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các sáng chế có tính thực tiễn và có khả năng thương mại hóa cao.

Theo ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch H ội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, đây là Quỹ đầu tiên của thành phố hướng đến các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ và đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hướng đến các sản phẩm đổi mới, sáng tạo, góp phần thay đổi cuộc sống.

Cùng với Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đang hoạt động theo mô hình vay tín chấp, ưu đãi lãi suất cho các mô hình khởi nghiệp (quy mô vốn quỹ là 100 tỷ đồng), Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo Tp. Hồ Chí Minh sẽ góp phần tạo sức bật cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo động lực sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cộng đồng khởi nghiệp tại thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục