Công cuộc Đổi mới - công trình sáng tạo lớn của Đảng

07:02' - 04/02/2018
BNEWS Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn và quan trọng.

Bộ mặt đất nước có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Đặc biệt, năm 2017, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,81%, mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua.

Theo infographics.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục