Công ty nợ tiền bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế có được gia hạn?

09:52' - 05/12/2020
BNEWS Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng.
Bà Kim Hằng ký hợp đồng lao động từ tháng 3/2019, đến tháng 10/2019 công ty làm thủ tục đóng BHXH. Tuy nhiên, do khó khăn, đến nay công ty vẫn nợ tiền BHXH, chưa đóng tháng nào.
Bà Hằng hỏi, bà đã được cấp thẻ BHYT nhưng công ty chưa đóng tiền thì năm 2020 thẻ BHYT của bà có được gia hạn và có giá trị sử dụng không? Bà làm thủ tục truy thu BHXH từ tháng 3/2019 thì có được cộng thêm vào sổ BHXH không?
Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:
Căn cứ Khoản 9 Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng số tiền đóng BHYT theo quy định. Như vậy công ty chưa đóng tiền thì thẻ BHYT của bà chưa được gia hạn giá trị sử dụng.
Căn cứ quy định tại Điều 2, Khoản 5 Điều 3, Khoản 1, 2, 3 Điều 17, Khoản 2 Điều 21 Luật BHXH năm 2014, Khoản 3 Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014; cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng và phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.
Thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.
Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp công ty nơi bà làm việc chưa đóng đủ số tiền chậm đóng (nợ) BHXH từ tháng 3/2019 đến tháng 10/2019 thì bà đề nghị đơn vị nơi bà làm việc đóng BHXH cho thời gian chưa đóng, chậm đóng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục