Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Eximbank lại bất thành

15:05' - 29/07/2020
BNEWS Sáng 29/7, Ngân hàng Eximbank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 2. Tuy nhiên, đại hội tiếp tục không đủ điều kiện tiến hành, do không đủ túc số tham dự theo quy định.

Sáng 29/7, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 2. Tuy nhiên, đại hội tiếp tục không đủ điều kiện tiến hành, do không đủ túc số tham dự theo quy định. 

Cụ thể, tính đến 9 giờ 37 phút, chỉ có 142 cổ đông, đại diện cho hơn 523 triệu cổ phần, chiếm tỉ lệ 42,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank đã tuyên bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.
Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2020 sẽ phải triệu tập lần thứ 3 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank. Hội đồng Quản trị Eximbank cho biết, sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định. 
Trước đó, trong ngày 30/6/2020, Eximbank tổ chức 2 đại hội đồng cổ đông trong cùng một ngày nhưng bất thành. Nguyên nhân cũng do cổ đông tham dự không đại diện đủ tối thiểu 65% cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định pháp luật và điều lệ ngân hàng.
Mặc dù, nội bộ cổ đông có nhiều điểm bất đồng, tuy nhiên Eximbank cho biết, nhìn một cách tổng thể, HĐQT Eximbank hiện nay vẫn đang hoạt động có hiệu quả và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Đến nay, ngân hàng đang hoạt động ổn định, hiệu quả và kiểm soát tốt các chỉ số an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như các hoạt động hàng ngày; đồng thời, đang từng bước tạo sự đồng thuận cho sự ổn định và phát triển lâu dài của ngân hàng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục