Đại hội cổ đông thường niên Petrolimex năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến

09:55' - 27/02/2021
BNEWS Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán PLX) đã quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 26/4 tới đây.

Theo quyết định của Hội đồng Quản trị Petrolimex, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, Petrolimex sẽ có quyết định phù hợp tùy theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch COVID-19.

Petrolimex cũng cho biết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 này sẽ thông qua một số nội dung quan trọng; trong đó có định hướng phát triển Tập đoàn giai đoạn 2021-2026; báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; phương án phân chia lợi nhuận năm 2020; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn để phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
Năm 2020, biến động mạnh của giá dầu thế giới, đại dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ ở các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrolimex. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất Petrolimex đạt 123.000 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.235 tỷ đồng, giảm gần 74% so với năm 2019.
Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Petrolimex đạt hơn 61.143 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền là 10.624 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm mạnh từ 11.772 tỷ đồng đầu năm còn 9.420 tỷ đồng cuối năm; nợ ngắn hạn tăng từ 34.173 tỷ lên 35.373 tỷ đồng và nợ dài hạn giảm từ 1.666 tỷ xuống còn 1.633 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục