Đắk Nông tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

09:20' - 19/12/2021
BNEWS Tổng số tiền vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 300 triệu đồng/năm, mức hỗ trợ bằng 40% số tiền lãi suất với mục đích vay vốn để phục vụ nông nghiệp và các dịch vụ nông nghiệp, nông thôn.

HĐND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh. Đây là chính sách đặc thù, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh Đắk Nông đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.
Theo Nghị quyết, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ gồm Mạ, M’Nông, Êđê và các hộ gia đình có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số tại chỗ được hỗ trợ lãi suất khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Tổng số tiền vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 300 triệu đồng/năm, mức hỗ trợ bằng 40% số tiền lãi suất với mục đích vay vốn để phục vụ nông nghiệp và các dịch vụ nông nghiệp, nông thôn.
Chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vay vốn tại các ngân hàng thương mại đã được Đắk Nông thực hiện từ năm 2015, sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Sau 6 năm (2015 – 2021), toàn tỉnh có hơn 5.800 lượt hộ gia đình được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 29 tỷ đồng. Việc hỗ trợ đã đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương, hạn chế tình trạng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vay vốn “tín dụng đen”./.

>>>Đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng, đẩy lùi tín dụng đen

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục