Đăng ký hợp đồng qua dịch vụ công trực tuyến tăng 76%

10:46' - 21/06/2021
BNEWS Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương tăng tới 76%.

Số liệu thống kê của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho thấy, số lượng hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) của Bộ Công Thương đã tăng lên đáng kể, chiếm tỉ lệ cao trong tổng số hồ sơ được đăng ký tại Bộ Công Thương.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, chỉ riêng trong năm 2019, có 94/257 bộ hồ sơ được nộp và xử lý qua cổng dịch vụ công trực tuyến, đạt tỉ lệ 36,5%.

Tỉ lệ này năm 2020 là 78%, tăng hơn 41,5% so với năm 2019 và trong 5 tháng đầu năm 2021 là 76%. Tất cả các hồ sơ hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến đều được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận và xử lý hiệu quả, thông suốt, đúng thời hạn theo quy định.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, từ khi cổng dịch vụ công trực tuyến về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được vận hành, đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, được các doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao.

Thủ tục nộp hồ sơ của doanh nghiệp, xử lý hồ sơ và trả kết quả hồ sơ của cục đều được thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường mạng trực tuyến.

Đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chia sẻ, trong tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, để hạn chế tiếp xúc, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tối đa thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn cổng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.

Bên cạnh việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến 24/24h đối với mảng đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, thời gian qua Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng chủ động tăng cường truyền thông, phổ biến về hiệu quả của phương thức này tới các doanh nghiệp như đăng tải hướng dẫn thực hiện dịch vụ trên trang thông tin điện tử, giới thiệu và hướng dẫn khi doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ…

Ngoài phương thức đăng ký hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4), việc tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vẫn đồng thời qua cả ba nhóm phương thức gửi trực tiếp; gửi bằng bưu điện; hoặc gửi bằng phương tiện điện tử với số lượng một bộ cho cơ quan có thẩm quyền. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương thức đăng ký hồ sơ phù hợp và thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của đơn vị./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục