Đăng ký làm đại lý chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4

07:30' - 23/07/2019
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về viêc đăng ký làm đại lý chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu.
Căn cứ Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ chào bán cạnh tranh cổ phần, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về viêc đăng ký làm đại lý chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4:
Tên tổ chức sở hữu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
    Tên tổ chức phát hành: CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4
    Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
    Điện thoại: (0258) 3563999                     Fax: (0258) 3563888                 
    Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn lập quy hoạch, tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế xây dựng các công trình điện...
    Vốn điều lệ thực góp: 158.347.450.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ ba trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)
    Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
    Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 11.335.610 cổ phần
    Giá khởi điểm: 59.400 đồng/cổ phần
    Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định.
    Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh: Dự kiến 8h30 ngày 13/08/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục