Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 18-22/10

09:50' - 16/10/2021
BNEWS Tuần từ 18-22/10, có 14 doanh nghiệp chia cổ tức; trong đó, có 12 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt và 2 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Mã chứng khoán: E29) trả cổ tức với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 18/10/2021 và chốt chi trả ngày 19/10/2021. 

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (Mã chứng khoán: SGC) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 18/10/2021 và chốt chi trả ngày 19/10/2021. 

- Công ty Cổ phần In số 4 (Mã chứng khoán: NWT) trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 19/10/2021 và chốt chi trả ngày 20/10/2021. 

- Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (Mã chứng khoán: MLS) trả cổ tức với tỷ lệ 27,1%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 20/10/2021 và chốt chi trả ngày 21/10/2021. 

- Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam (Mã chứng khoán: VSC) trả cổ tức với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 20/10/2021 và chốt chi trả ngày 21/10/2021. 

- Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (Mã chứng khoán: TNC) trả cổ tức với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/10/2021 và chốt chi trả ngày 22/10/2021. 

- Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Mã chứng khoán: ISH) trả cổ tức với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/10/2021 và chốt chi trả ngày 22/10/2021. 

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (Mã chứng khoán: CCL) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/10/2021 và chốt chi trả ngày 25/10/2021. 

- Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (Mã chứng khoán: BXH) trả cổ tức với tỷ lệ 8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/10/2021 và chốt chi trả ngày 25/10/2021. 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (Mã chứng khoán: VLA) trả cổ tức với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/10/2021 và chốt chi trả ngày 25/10/2021. 

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu

- Công ty cổ phần LICOGI 16 (Mã chứng khoán: LCG) trả cổ tức với tỷ lệ 100:8. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 20/10/2021 và chốt chi trả ngày 21/10/2021.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Mã chứng khoán: NRC) trả cổ tức với tỷ lệ 100:5.Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/10/2021 và chốt chi trả ngày 22/10/2021. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục